در طول دوره زندگی تان احتمالا با یک یا دو نفری برخورد داشته اید که احساسات شدیدی را در شما برانگیخته باشند. شاید شما کسی را دوست داشته اید اما حس او به شما این گونه نبوده است- یا کسی که دوستش داشته اید مسبب درد و رنج زیادی برایتان […]

سردبیر

دکتر رضا اسدی

من یکی از بزرگترین اهداف همیشگی ام، ترویج شیوه زندگی سالم بوده است. این کار را با آموزش سلامت به بیمارانم آغاز کردم و سپس در فضای مجازی آن را توسعه دادم.

دسترسی سریع