اهميت اين بررسي در چيست؟ افسردگي بيماري رايج و ناتوان كننده است كه بيش از 100 ميليون نفر در سراسر جهان به آن مبتلا هستند. افسردگي مي تواند تاثير قابل توجهي بر سلامت جسمي افراد و همچنين كاهش كيفيت زندگي آنها داشته باشد. تحقيقات نشان مي دهد كه هم درمان […]

سردبیر

دکتر رضا اسدی

من یکی از بزرگترین اهداف همیشگی ام، ترویج شیوه زندگی سالم بوده است. این کار را با آموزش سلامت به بیمارانم آغاز کردم و سپس در فضای مجازی آن را توسعه دادم.

دسترسی سریع