در طول دوره زندگی تان احتمالا با یک یا دو نفری برخورد داشته اید که احساسات شدیدی را در شما برانگیخته باشند. شاید شما کسی را دوست داشته اید اما حس او به شما این گونه نبوده است- یا کسی که دوستش داشته اید مسبب درد و رنج زیادی برایتان […]

بسياري از مردم به بخشش به عنوان يك تكليف يا يك مانع مي نگرند- ضرورتي كه احساس مي كنند بايد آن را انجام دهند. در حالي كه بخشش براي بسياري كار آساني نيست، اما مهارتي است كه مي توان آن را آموخت. سوء برداشتها در مورد معناي بخشش و بخشيدن […]

سردبیر

دکتر رضا اسدی

من یکی از بزرگترین اهداف همیشگی ام، ترویج شیوه زندگی سالم بوده است. این کار را با آموزش سلامت به بیمارانم آغاز کردم و سپس در فضای مجازی آن را توسعه دادم.

دسترسی سریع