وز وز گوش عموما به صورت زنگ زدن در گوش توضيح داده ميشود اما برخي از افراد آن را به صورت صداي نعره، كليك، خش خش يا وز وز دارند. مي تواند آرام يا بلند باشد و ممكن است در هر دو گوش باشد يا فقط در يك گوش. براي برخي افراد، اذيت زيادي ندارد. اما براي برخي مي تواند با خواب تداخل داشته و سبب اضطرابهاي ذهني و عاطفي شود.

سردبیر

دکتر رضا اسدی

من یکی از بزرگترین اهداف همیشگی ام، ترویج شیوه زندگی سالم بوده است. این کار را با آموزش سلامت به بیمارانم آغاز کردم و سپس در فضای مجازی آن را توسعه دادم.

دسترسی سریع