خودياري براي اختلالات اضطراب

اختلالات اضطراب رايج بوده و با زندگي روزمره در تداخل هستند و بدون درمان معمولا از بين نمي روند. درمانهاي موثري موجود هستند از جمله درمان رفتاري شناختي كه اگر به فرد ارائه شود موثر خواهد بود اما درمان رو در رو براي همه ميسر نيست. در اين بازبيني 101 آزمايش باليني خودياري بررسي شد و 92 تاي آنها به لحاظ آماري آناليز شدند. در اين آزمايشها، 8403 نفر درمان خودياري دريافت كردند و يا به گروه كنترل اختصاص داده شدند.

روي هم رفته، به نظر مي رسد خودياري با كمي كمك افراد حرفه اي موثرتر از هيچ گونه درمان است. در پايان درمان فقط نيمي از افرادي كه از خودياري استفاده كرده بودند بهتر شده بودند اما هنوز هم خودياري موثر تلقي ميشود چون افراد مبتلا به اضطراب بدون درمان هيچ وقت بهبود نمي يابند. تاثير خودياري كمتر از درمان رو در رو است.

تفسير برخي نتايج مشكل است چون تاثيرات درمانها متفاوت است و ريسك اغراق در نتايج به دليل محدوديت در شيوه هاي تحقيق جدي است. ما نتيجه مي گيريم كه خود درماني احتمالا بهتر از عدم درمان است اما اغلب افراد مبتلا به اختلال اضطراب از درمان ارائه شده توسط يك روان شناس مجرب بهتر نتيجه ميگيرند تا از خودياري. به علاوه، اغلب مواد خودياري كه در اين تحقيقات از آنها استفاده شده صرفا جنبه تحقيقاتي داشته و در دسترس عموم مردم نيست و بنابراين نتايج گزارش شده در اينجا براي محصولات تجاري موجود كاربرد ندارند.

اپيدورال براي تسكين درد در زايمان

تسكين درد براي زنان در زمان زايمان مهم است. شيوه هاي دارويي تسكين درد عبارتند از استنشاق نيتروز اكسيد، تزريق اوپيودها و بي دردي ناحيه اي با يك اپيدورال براي انسداد يك عصب مركزي.

در زايمان از اپيدورالها بسيار استفاده ميشود و شامل تزريق يك بي حسي موضعي به قسمت تحتاني نخاع نزديك به اعصابي كه درد را انتقال مي دهند است. راه حل اپيدورال از طريق تزريق مقدار زياد دارو، القاء مداوم يا استفاده از يك پمپ كنترل كننده درد انجام ميشود.

اگر مواد بيهوشي به همراه يك مسكن مخدر داده شود غلظت مواد بي حسي بايد كمتر باشد كه زنان بتوانند در طول زايمان به اطراف حركت كرده و زايمان كنند. بي حسي اپيدورال ممكن است بي حسي لازمه را ايجاد نكند كه مي تواند به خاطر پخش شدن غيرمتوازن بي حسي موضعي باشد.

اپيدورال نخاعي تركيبي شامل يك بار تزريق بي حسي موضعي يا تسكين دهنده هاي مخدر دار به مايع مغزي نخاعي براي تسريع تسكين درد همچنين نصب كاتتر اپيدورال براي ادامه تسكين درد است. عوارض جانبي مثل خارش، خواب آلودگي، تب و لرز گزارش شده اند كه نادر هستند اما عوارض جانبي جدي به صورت بالقوه ممكن است در بي حسي اپيدورال اتفاق افتد.

در اين بازبيني 38 تحقيق كنترل با انتخاب تصادفي شامل 9658 زن بررسي شدند. در همه به غير از پنج تا از آنها بي حسي اپيدورال با تسكين دهنده هاي مخدر مقايسه شده بودند. اپيدورالها از ديگر انواع داروهاي تسكين دهنده درد موثرتر هستند اما براي كمك به تولد نياز به ابزارهاي بيشتري هست.

روي هم رفته نرخ سزارين تغييري ندارد و اپيدورال بر نوزاد تاثير منفي نداشت، نوزادان كمتري نياز به دارو (نالوكسان) براي دفع داروهاي مخدر استفاده شده توسط مادر براي تسكين درد داشتند.

ريسك سزارين براثر استرس كشنده افزايش داشت. زناني كه از اپيدورال استفاده مي كردند زايمان طولاني تري داشتند (مرحله دوم زايمان)، انقباضات بايد با اكسي توسين ايجاد ميشدند، فشار خون پايين داشتند، تا مدت زماني بعد از زايمان توانايي حركت نداشتند، در دفع ادار (حفظ مايعات) مشكل داشتند و از تب رنج مي بردند. درد پشت بلندمدت تفاوتي نداشت. براي كاهش نتايج منفي اپدورال تحقيقات بيشتر مي تواند مفيد باشد.

مداخلات درماني گفتاري و زباني براي كودكاني كه تاخير يا اختلال اوليه گفتار و زبان دارند

اختلال/تاخير اوليه گفتار و زبان يك مشكل رايج رشد است كه اگر برطرف نشود مي تواند سبب مشكلاتي هم در يادگيري و هم در فعاليتهاي اجتماعي شود كه تا دوران نوجواني و بيشتر طول مي كشد. در اين بازبيني تاثيرگذاري مداخلات درماني زباني و گفتاري براي كودكان با مشكل اختلال/ تاخير اوليه گفتار را بررسي كرديم. در اين بازبيني نتيجه گيري شده كه اگرچه گفتار درماني براي كودكاني كه مشكل بياني آوايي و تلفظ كلمات را دارند مي تواند موثر باشد اما تاثيرگذاري مداخلات در كودكاني كه مشكل دستور زبان دارند گمراه كننده بوده و شواهدي مبني بر موثر بودن مداخلات در كودكاني كه مشكل زبان اداركي دارند وجود ندارد.

دکتررضااسدی

پزشک، متخصص اپیدمیولوژی، پژوهشگر بین المللی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مشاور سازمان بهداشت جهانی. او سابقه تدریس در زمینه نگارش علمی از 10 سال گذشته دارد و شیوه آموزشی او بسیار آسان و روان است. - شاخص h براساس اسکوپوس: 22 - تعداد مقالات نمایه شده ISI تا سال 1398: 35

دیدگاهتان را بنویسید

پست بعدی

اختلالات قاعدگی

ش جولای 2 , 2022
اختلالات قاعدگی چیست ؟ اختلالات قاعدگی علائمی مخرب فیزیکی و […]

سردبیر

دکتر رضا اسدی

من یکی از بزرگترین اهداف همیشگی ام، ترویج شیوه زندگی سالم بوده است. این کار را با آموزش سلامت به بیمارانم آغاز کردم و سپس در فضای مجازی آن را توسعه دادم.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است