جلوگیری از سقوط

مداخله براي جلوگيري از افتادن در افراد پيري كه در جامعه زندگي مي كنند

وقتي افراد پير ميشوند، بيشتر احتمال افتادن به دلايل مختلف از جمله مشكل در تعادل، ديد ضعيف و زوال عقل برايشان وجود دارد. تا 30 درصد احتمال افتادن در يك سال وجود دارد. اگرچه از هر پنج بار يك افتادن به توجه پزشكي نياز خواهد داشت، كمتر از يكي از 10 مورد منجر به شكستگي مي شود. در اين بازبيني به مقالات بهداشتي در مورد اينكه چه مداخلاتي براي پيشگيري از افتادن افراد پيري كه در جامعه زندگي مي كنند موثر است نگاهي شده است كه شامل 159 آزمايش كنترل با انتخاب تصادفي با 79193 شركت كننده ميشود.

جلوگیری از سقوط
جلوگیری از سقوط

برنامه هاي گروهي انجام شده در خانه معمولا شامل ورزشهاي قدرتي و تعادلي از جمله تاي چي است كه به صورت موثر احتمال افتادن را كاهش مي دهند. روي هم رفته، برنامه هاي ورزشي كه هدفشان كاهش ميزان افتادن ها هستند به نظر شكستگي ها را هم كاهش مي دهند. در مداخلات گوناگون ريسك افتادن در هر فرد ارزيابي شده و سپس درمان ارائه شده يا ارجاعاتي براي كاهش ريسكهاي شناسايي شده سازماندهي شده است. روي هم رفته، شواهد كنوني نشان مي دهد كه اين نوع مداخله تعداد افتادنها را در افراد پيري كه در جامعه زندگي مي كنند كاهش مي دهد اما بر تعداد افرادي كه در طول تحقيق دچار سانحه افتادن شده اند تغييري ايجاد نكرده است. اين مداخلات پيچيده بوده و تاثيرگذاري آنها به عواملي بستگي دارد كه هنوز بايد بيشتر مورد بررسي قرار گيرند.به نظر مي رسد مداخلات براي افزايش ايمني در خانه كه توسط درمانگرهاي حرفه اي انجام ميشد مخصوصا در افرادي كه ريسك بالاتر افتادن داشتند موثر بوده است. كفشهاي ضد لغزش كه در زمان يخبندان پيشنهاد ميشود مي تواند افتادن ها را كاهش دهد.

به نظر نمي رسد مصرف مكملهاي ويتامين D در اغلب جوامعي كه جمعيت افراد پير در آنها زياد است سبب كاهش در افتادن شود اما در كساني كه قبل از درمان مشخص شود كه سطح ويتامين D در آنها پايين است مي تواند موثر باشد. برخي از داروها ريسك افتادن را افزايش مي دهند. سه آزمايش در اين بازبيني نتوانستند تعداد افتادنها را با بررسي و تطبيق داروها كاهش دهند. چهارمين آزمايش كه در آنها پزشكان خانواده و بيماران آنها در ارائه دارو حضور داشتند در كاهش تعداد افتادن ها موثر بود. نشان داده شده است كه توقف تدريجي مصرف نوع خاصي از داروها كه براي بهبود خواب ، كاهش اضطراب و درمان افسردگي (داروهاي روان درمان) استفاده ميشوند افتادن ها را كاهش مي دهند.

عمل آب مرواريد بعد از عمل اولين چشم مبتلا در زنان سبب كاهش در افتاده ميشود. نصب يك دستگاه تنظيم قلب در افرادي كه به خاطر حساسيت بيش از اندازه سينوس كروتوئيد دچار افتادنهاي مداوم ميشوند مي تواند موثر باشد. اين بيماري است كه در نتيجه آن ضربان قلب و فشار خون تغييرات ناگهاني دارد. در كساني كه درد پاي ناتوان كننده دارند، ارزيابي پوشش پا، افزودن كفي هاي مخصوص و تمرين دادن پا و زانو  براي مشكلات معمول پا تعداد افتادن ها را كاهش مي دهد اما تعداد افرادي را كه دچار افتادن شده اند را كاهش نمي دهد. شواهد نشان مي دهد كه ارائه مواد آموزشي براي پيشگيري از افتادن بي نتيجه است.

گلوكوزامين براي آرتروز

در افراد مبتلا به آرتروز كه گلوكوزامين دريافت مي كنند، گلوكوزامين مي توانند:

  • درد را كاهش دهد
  • عملكرد فيزيكي آنها را بهبود بخشد
  • احتمالا عوارض جانبي ندارد

آرتروز و گلوكوزامين چه هستند؟

‫اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﻳﺖ (OA) رايج ترين نوع آرتروز مي تواند بر دستها، باسن، شانه ها و زانوها تاثير بگذارد. در OA، غضروفهايي كه از انتهاي استخوان ها حفاظت مي كند شكسته و منجر به درد و  تورم ميشود. از داروها و درمانهاي غير دارويي براي تسكين درد و تورم استفاده ميشود.

گلوكوزامين به صورت طبيعي در بدن وجود دارد و بدن از ان به عنوان واحدهاي سازنده غضروف استفاده مي كند. گلوكوزامين را نيز مي توان به صورت مكمل استفاده كرد يا گاهي نيز مي توان آن را تزريق كرد. در تركيب با مكملهاي ديگر (مثل کوندرویتین)  يا به تنهايي به شكل سولفات يا هيدروكلرايد گلوكوزامين وجود دارد. دوز معمول كه بر روي بسته ها پيشنهاد شده است 1500 ميلي گرم در روز يا 500 ميلي گرم سه بار در هر روز است. در اروپا، گلوكوزامين بايد توسط پزشك تجويز شود. اما در آمريكاي شمالي، بدون تجويز هم مي تون مكملهاي گلوكوزامين را خريداري كرد. اين بدان معنا است كه، در آمريكاي شمالي، گلوكوزامين تحت نظارت توليد نميشود و قرصها ممكن است حقيقتا حاوي ميزان نوشته شده بر روي برچسب آن نباشد.

خوشبينانه بعد از 6 ماه چه اتفاقي مي اقتد

درد: مطالعات با كيفيت نشان مي دهد كه چه افراد از گلوكوزامين استفاده كردند يا از قرصهاي تقلبي در هر دو صورت درد بهوبد يافته است. اگر همه  تحقيقات را بررسي كنيم ( تحقيقات قديمي و كم كيفيت)، در اين صورت گلوكوزامين بيش از قرصهاي تقلبي درد را كاهش مي دهند. نمره درد كساني كه قرصهاي تقلبي مصرف كردند از صفر تا صد، هفت بود. در مصرف گلوكوزامين نمره درد 10 نمره بهتر از قرصهاي تقلبي بود. در ابن تحقيقات (شامل تحقيقات كم كيفيت و قديمي تر) فقط گلوكوزامين با برند روتا (Rotta) بررسي شده بود كه گلوكوزامين بيش از قرصهاي تقلبي درد را بهبود بخشيد. نمره درد كساني كه قرصهاي تقلبي مصرف مي كردند از صفر تا 20، هفت بود. نمره درد كساني كه از گلوكوزامين با برند روتا استفاده كرده بودند 3 نمره كمتر از كساني بود كه گلوكوزامين مصرف نكرده بودند.

عملكرد: تحقيقات با كيفيت بالا نشان مي دهد كه گلوكوزامين وقتي با يك نوع مقياس سنجيده شوند بيش از قرصهاي تقلبي عملكرد را بهبود مي بخشند اما اگر با مقياس ديگري سنجيده شوند به همان ميزان قرصهاي تقلبي عملكرد را بهوبد مي بخشند.

تحقيقاتي كه فقط گلوكوزامين با برند روتا را بررسي كرده بودند (شامل تحقيقات قديمي تر و بي كيفيت تر) نشان دادند كه گلوكوزامين بيش از قرصهاي تقلبي عملكرد را بهوبد مي بخشند. نمره عملكرد كساني كه قرصهاي تقلبي استفاده مي كردند از صفر تا 68، 22 بود. در كساني كه از گلوكوزامين با برند روتا استفاده كرده بودند تواناييشان در عملكرد به نسبت كساني كه از گلوكوزامين استفاده نكرده بودند 2 نمره بهتر بود. تفاوتي در تعداد كساني كه عوارض جانبي داشتند وجود نداشت. عوارض جانبي عمدتا شامل درد معده و درد در ديگر مفاصل بود.

معاينات مرتب واژينال در زمان زايمان

براي اينكه يك نوزاد به دنيا بيايد، سرويكس مادر بايد حدود 10 سانتي متر باز شود. معاينات واژينال نشان مي دهند كه سرويكس تا چه حد باز شده است و موقعيت نوزاد در لگن مادر چگونه است. اين بخشي از روند زايمان است، اگر چه با دانستن ميزان باز شدن سرويكس هم نمي توان به درستي زمان تولد نوزاد را پيش بيني كرد. الگوها و سرعت زايمان در هر زني و حتي در يك زن در طول زايمان هاي مختلف متفاوت است. زايمانهاي خيلي كند مشكلاتي را براي مادر و نزواد به همراه خواهند داشت.

زايمانهايي كه به صورت غيرطبيعي كند باشند(ديستوسي) گاهي مي تواند منجر به مشكلات عصبي در نوزاد و بي اختياري بلند مدت  ادار و مدفوع در مادر مخصوصا در كشورهاي كم درآمد شود. هدف معاينات واژينال حصول اطمينان زنان (و كاركنان) از طبيعي بودن زايمان و ارائه اقدامات ضروري در صورت وجود مشكل است. در كشورهاي كم درآمد، رسيدن كمك ممكن است كمي به طول انجامد و با معاينات واژينال مي توان زمان انتقال فرد از محيط به بيمارستان را تشخيص داد. اگر زايماني كه كند است اما غيرطبيعي نيست اشتياها غيرطبيعي تشخيص داده شود، منجر به مداخلات نامناسب مثل دادن دارو براي تسريع بخشيدن به  زايمان يا سزارين يا فورسپس ميشود. همچنين در اين مداخلات احتمال ايجاد عفونت در رحم و براي نوزاد وجود دارد، مخصوصا در كشورهاي كم درآمد كه دستكشهاي يك بار مصرف و حتي چند بار مصرف و مواد ضدعفوني كننده خيلي موجود نيستند.  به علاوه بسياري از زنان در معاينات واژينال احساس ناراحتي يا استرس دارند و بنابراين بايد شواهد كافي براي انجام اين كار باشد.

ما نگاهي به تحقيقات انجام شده انداختيم تا ببينيم معاينات واژينال تا چه حد در كاهش مشكلت كادران و نوزادان موثر هستند. ما دو تحقيق پيدا كرديم كه در دهه 1990 در كشورهاي پردرآمد انجام شده بود اما كيفيت آنها مشخص نبود. در يك تحقيق كه بر روي 307 زن انجام شده بود، معاينات معمولي واژينال و ركتال در زمان زايمان با هم مقايسه شده بودند. در اينجا زنان كمي گزارش دادند كه معاينات واژينال در مقايسه با ركتال بسيار آزاردهنده تر است. در تحقيق ديگر كه بر روي 150 زن انجام شده بود معاينات واژينال هر دو ساعت يك بار با هر چهار ساعت يكبار مقايسه شده بود كه تفاوتي مشاهده نشد. ما مدركي دال بر رد يا پذيرش معاينات مداوم واژينال پيدا نكرديم اما اين اقدام در سراسر جهان رايج است. براي اثبات موثر بودن معاينات واژينال چه در روند زايمان طبيعي و چه غيرطبيعي نياز به تحقيقات بيشتري هست. اگر معاينات واژينال در روند زايمان موثر نباشد بايد سريعا اقدام ديگري براي بدست آوردن بهترين نتايج براي مادران و نوزادان شناسايي و ارزيابي شوند.

دکتررضااسدی

پزشک، متخصص اپیدمیولوژی، پژوهشگر بین المللی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مشاور سازمان بهداشت جهانی. او سابقه تدریس در زمینه نگارش علمی از 10 سال گذشته دارد و شیوه آموزشی او بسیار آسان و روان است. - شاخص h براساس اسکوپوس: 22 - تعداد مقالات نمایه شده ISI تا سال 1398: 35

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

اسكلرودرمی‌- اﺳﮑﻠﺮوز ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ

س نوامبر 19 , 2019
اسكلرودرمي به معناي پوست سخت است. اگر مبتلا به اسكلرودرمي […]

سردبیر

دکتر رضا اسدی

من یکی از بزرگترین اهداف همیشگی ام، ترویج شیوه زندگی سالم بوده است. این کار را با آموزش سلامت به بیمارانم آغاز کردم و سپس در فضای مجازی آن را توسعه دادم.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است