اشتباهات رایج صاحبان حیوانات خانگی

حتي يك سگ كاملا تعليم ديده نيز مي تواند زماني كه براي پياده روي با او به بيرون مي رويد خطرناك باشد. دهها هزار نفر هر ساله به خاطر حملات مربوط به حيوانات اهلي به اورژانس مراجعه مي نمايند. بسياري از اين اتفاقات در زمان پياده روي چه زماني كه سگ خودش در كنار صاحبش راه مي رفته و يا اينكه توسط او به دنبالش كشيده يا هل داده ميشده اتفاق افتاده است. به گفته متخصصان بهترين راه براي حصول اطمينان از عدم حمله سگتان در زمان اين پياده روي هاي صبحگاهي آموزش دادن اطاعت كردن و فرمان بردن است.

حیوانات خانگی
حیوانات خانگی

1- اجازه مي دهيد سگتان بدون نظارت با شما راه برود

حتي يك سگ كاملا تعليم ديده نيز مي تواند زماني كه براي پياده روي با او به بيرون مي رويد خطرناك باشد. دهها هزار نفر هر ساله به خاطر حملات مربوط به حيوانات اهلي به اورژانس مراجعه مي نمايند. بسياري از اين اتفاقات در زمان پياده روي چه زماني كه سگ خودش در كنار صاحبش راه مي رفته و يا اينكه توسط او به دنبالش كشيده يا هل داده ميشده اتفاق افتاده است. به گفته متخصصان بهترين راه براي حصول اطمينان از عدم حمله سگتان در زمان اين پياده روي هاي صبحگاهي آموزش دادن اطاعت كردن و فرمان بردن است.

2- كنه ها را ناديده مي گيريد

بعد از يك پياده روي در جنگل، خودتان را به درستي براي اين حشرات موزي چك مي كنيد؟ سگتان را هم فراموش نكنيد. كنه رفيق پرموي شما را در معرض بيماري لايم، طب منقوط كوههاي راكي و بسياري از بيماري هاي ديگر قرار مي دهد. كنه ها همچنين مي توانند سبب بيماريهاي جدي در گربه ها شده و افراد خانواده را نيز در خطر ابتلا قرار دهند. اگر متوجه كنه شديد آن را با موچين برداريد و دقت كنيد كه تمام سر آن برداشته شده و تكه نشود. در مورد كنترل كنه با دام پزشك خود مشورت نماييد.

3- كچلي قارچي را ناديده مي گيريد

اگر حيوان خانگي شما دچار كچلي موضعي سكه اي است يك قارچ مي تواند عامل آن باشد. اين مشكل با تماس با پوست و يا موي سگ يا گربه مبتلا به شما نيز منتقل شود و بنابراين درمان آن بسيار اهميت دارد. كچلي قارچي معمولا سبب ايجاد يك راش حلقوي قرمزي رنگ بر روي پوست و يا اگر به پوست سر برسد سبب نقطه هاي كچلي شود. اگر سگ يا گربه شما ريزش مو دارد به دامپزشك مراجعه نماييد.

4- زحمت كرم زدايي را به خود نمي دهيد

كرم هاي حلقوي انگلهاي رايجي در سگها و گربه ها هستند. اين كرم ها سبب اسهال و استفراغ شده و ممكن است به يك بيماري جدي منجر گردد. اما اين كرم ها براي انسانها نيز خطرناك هستند. يك سگ يا گربه آلوده مي تواند تخم هاي ريز اين كرمها را در خاك يا ماسه انتشار دهد. زماني كه بچه ها انگشتان كثيفشان را به دهان مي برند ممكن است اين تخم ها را قورت دهند. زماني كه اين كرمها در بدن انسان از تخم بيرون مي آيند سبب كوري و بيماريهاي جدي ديگر ميشوند. در مورد كرم زدايي مرتب حيوان خانگي خود با دام پزشك خود مشورت نماييد.

5- در دادن داروهاي دفع كنه كوتاهي مي كنيد

بدون اين داروها تنها حيوان اهلي شما نيست كه بايد تاوان بدهد. ككها سريعا بر روي پوست سگها و گربه ها دست به كار شده، مخصوصا در تابستان و پاييز و خانه شما را با تخم هايشان و ككهاي تازه متولد شده پر مي كنند. برخي از افراد دچار زخم هاي خارش دار مي شوند. ككها مي توانند منتقل كننده بيماريهاي جدي به انسانها از جمله طاعون خياركي باشند. در مورد درمان دارويي بلند مدت ككها با دام پزشك خود مشورت نماييد و يك يادآور در تقويم خود مشخص كنيد تا يادتان نرود اين دارو را به حيوان خود بدهيد.

6- سگ يا گربه خود را عقيقم نكرده ايد

ميليونها سگ و گربه در خيابانها زندگي مي كنند و به خاطر زايمان هاي ناخواسته مي ميرند. با اين وجود، بسياري از مردم در مورد عقيم كردن حيوان اهلي خود بيميل هستند. حقيقت اين است كه اين يك انتخاب سالم براي يك حيوان است. با اين كار ريسك ابتلا به سرطان سينه در ماده ها و سرطان بيضه در نرها كاهش مي يابد. احتمال اينكه نرهاي عقيم شده از خانه فرار كرده و يا براي خود قلمرو تعيين كنند يا تهاجمي برخورد نمايند كمتر است. در مرود عقيم كردن حيوان اهلي خود با دام پزشكتان مشورت نماييد.

7- ظرف غذاي حيوان اهلي خود را هميشه پر نگه مي داريد

اين يكي از رايج ترين اشتباهاتي است كه مالكان حيوانات اهلي انجام مي دهند. مشكل اين است كه سگها و گربه ها اغلب بيش از نياز بدنشان غذا مي حورند. اگر هميشه غذا در دسترس باشد كالري بيش از اندازه دريافت كرده و اضافه وزن پيدا مي كنند. به جاي اين كار از ميزان وعده هاي غذايي پيشنهاد شده بر روي برچسب غذاي حيوان استفاده كرده و يا از نصيحتهاي دام پزشك خود پيروي نماييد.

8- گربه خود را مجبور به گياه خواري كرده ايد

گاهي افراد گياه خوار مي خواهند كه حيوانات اهلي شان هم پيرو سبك زندگي آنها باشند. مشكل اينجاست كه گربه ها ملزم به گوشت خواري هستند- آنها براي ادامه حيات نياز به خوردن گوشت هستند. آنها وابسته به مواد غذايي هستند كه تنها در بافت حيواني مي يابند. سگها مي توانند رژيم گياهي متعادل داشته باشند او براي اين كار هم اول بايد با يك دامپزشك مشورت نماييد. 

9- به آنها كم ورزش مي دهيد

سگها و گربه ها نيز همانند انسانها براي سالم ماندن نياز به تحرك دارند. بدون ورزش آنها مستعد چاقي شده كه ريسك ابتلا به مشكلات تنفسي و مشكلات در مفاصل را در آنها افزايش مي ده د. ميزان مناسب ورزش براي يك سگ به نژاد و اندازه آن بستگي دارد اما ميزان پيشنهادي دام پزشكان به طور معمول نيم ساعت در روز است.

يك امتياز: پياده روي تند با سگ ها به تناسب اندام خودتان هم كمك مي نمايد.

10- زبان بدن آنها را به درستي تعبير نمي كنيد

قطعا شما سكتان را دوست داريد. اما آيا واقعا مي فهميد كه چه مي خواهد و مي گويد؟ اگر فكر مي كنيد دم تكان دادن هميشه نشانه خوبي است در اشتباه هستيد. زماني كه سگي بخواهد كسي را تهديد نمايد دمش را راست و سفت گرفته و به چپ و راست تكان مي دهد اگر يان علامت را با نشانه بازيگوشي اشتباه بگيريد ممكن است گاز گرفته شويد. براي اجتناب از سوء برداشت زبان بدن حيوان اهلي خود را بياموزيد.

11- توجه كافي نمي كنيد

حيوانات اهلي شما نيز همانند بچه ها اگر با انها بازي نكنيد خوصله اشن سر مي رود. و اين سبب ايجاد عاداتي نظير جويدن، كندن، پارس كردن و زوزه كشيدنميشود. گربه اي كه حوصله اش سر رفته است ممكن است ناخن بكشد و يا ميو ميو كند. چيزهايي را در اطراف خانه پنهان كنيد و اجازه دهيد حيوان خانگي شما آن را پيدا كند. به گربه خود اسباب بازي بدهيد كه دنبال آن بدود. به سگ خود بياموزيد كه چيزي را پرتاب كرده و او برايتان بياورد، طناب كشي و يا قايم موشك بازي كند.

12- گربه هاي خود را مجبور مي كنيد از يك مستراح استفاده كنند

اگر اين كار را انجام دهيد مجبور ميشويد دستشويي بيشتري از سطح زمين جمع كنيد. گربه ها نسبت به ظرف مستراحشان حساس هستند. اگر كثيف باشد و يا بوي گربه هاي ديگر را بدهد ممكن است از آن استفاده نكند. متخصصان مي گوشند شما بايد براي هر گربه يك ظرف مستراح جدا داشته باشيد و يك عدد هم اضافه. در اين صورت مي تواند آنها را در فواصل مختلفي در خانه قرار دهيد.

13- حيونات اهلي كوچك خود را اجتماعي نمي كنيد

توله سگها و گربه هاي كوچك در طول 7 هفته اول نياز به عادت به بازي با انسانها دارند. بنابراين انسانها بايد با بغل كردن آرام و بازي كردن در آنها اعتماد ايجاد نمايند. تربيت كنندگان حرفه اي از ابتدا اين كار را آغاز مي كنند و شما هم زماني كه حيوان را به خانه تان مي آوريد بايد اين كار را ادامه دهيد.

14- مدت زمان طولاني سگ خود را تنها مي گذاريد

هشت تا ده ساعت تنها ماندن در يك صندوق، اتاق رختشويي كوچك و يا حتي در حياط براي اغلب حيوانات اهلي زياد است. اين كار مي تواند سبب اضطراب جدايي و عادات مخرب نظير جويدن، كندن زمين پارس بدون توقف و يا زوزه كشيدن و يا جتي افسردگي در يك حيوان اهلي ترسو شود. انتخاب بهتر سپردن آنها به مراكز نگهداري حيوانات اهلي يا گرفتن يك پرستار خانگي نيمروز است. سگهاي بالغ را مي توان 4 تا 5 ساعت در صندوق نگه داشت اما قبل از و بعد از آن بايد ورزش داده شوند.

15- قوانيني تعيين نمي كنيد

برخي از افراد انتظار دارند حيواناتشان بدون اينكه به آنها گفته شود درست را از نادرست تشخيص دهند. اما آداب معاشرت انسانها را سگها و گربه ها به صورت طبيعي نمي دانند. شما بايد براي او روشن كنيد كنيد كه پريدن بر روي انسانها، ناخن كشيدن بر روي مبلمانها و توالت كردن بر روي فرشها كار درستي نيست. در مورد اين قوانين مداومت داشته باشيد و براي رفتار خوب به او پاداش دهيد. اگر نياز به توصيه اي داشتيد يك مربي حيوانات مي توانند كمك كننده باشد.

16- حيوان اهلي خود را براي حوادث سرزنش مي كنيد

اگر به خانه بياييد و روي زمين مدفوع ببينيد ممكن است بر سر حيوان خود داد بزنيد. اما به گفته متخصصان رفتار حيوانات اين كار اصلا خوب نيست. اين اتفاق در گذشته افتاده است و سگ يا گربه شما نمي دانيد شما براي چه فرياد مي زنيد. راهكار بهتر اين است كه زماني كه درست در جاي خودش مدفوع مي كند از او تعريف كنيد و پاداش بدهيد.

اشتباهات صاحبان حیوانات خانگی
اشتباهات صاحبان حیوانات خانگی

17- بدون نظارت كودكانتان را با حيوانات اهلي تنها مي گذاريد

بيشتر كودكان حيوانات را دوست دارند اما گاهي اين شوق و اشتياق بيش از اندازه آنها مي توانند سبب آسيب ديدنشان گردد. بچه هاي كوچك خيلي با هيجان بازي مي كنند بنابراين ممكن است يك سگ يا گربه به دفاع از خود تحريك شود. اما زماني كه يك حيوان اهلي جديد به خانواده اضافه مي گردد اجازه دهيد با نظارت شما با آن بازي كند. براي نحوه رفتار كودك با حيوان قوانيني تعيين نماييد و با آنها علائمي از سگها و گربه ها را كه به معناي اين است كه دوست دارند تنها گذاشته شوند را بياموزيد.

18- به گربه هايتان شير مي دهيد

اين ايده كه گربه ها با خوردن اين نوشيدني بزرگ ميشوند تنها يك افسانه است. در واقع، بيشتر خلاف آن درست است. اغلب گربه ها عدم تحمل لاكتوز دارند يعني نمي توانند شير موجود در شير را به درستي هضم نمايند. بنابراين با خوردن شير اسهال ميشوند. برخي از گربه ها هم مي توانند بدون هيچ مشكلي شير را هضم نمايند اما نيازي به آن ندارند. بنابراين به گفته اغلب دامپزشكان بايد از اين كار اجتناب نماييد.

19- به سگها اجازه مي دهيد غذاهاي فاسد شده بخورد

سگ شما ممكن است تمايل داشته باشد دزدكي در آشغالها سرك بكشد تا خوردني بيابد اما اجازه اين كار را به او ندهيد. غغذاهاي دور ريخته شده به همان اندازه كه براين انسسانها مضر است براي حيوانات نيز ضرر دارد. سگهايي كه از آشغالها غذا مي خورند ممكن است مسموم شده و يا دچار مشكلات پانكراس گردند. غذاهاي فاسد همچنين ممكن است كپكهاي سمي داشته باشند كه سبب استفراغ، لرزهاي شديد، تشنج و يا مرگ ميشوند.

20- به سگها استخوان مي دهيد

ممكن است فكر كنيد استخوان براي شگها يا گربه ها يك غذاي خوشمزه است اما بر خلاف اين است. هشدار داده شده است كه جويدن استخوانها مي توان به دندانها، زبان و دهانشان آسيب برساند. آنها همچنين ممكن است در دستگاه هاضمه تجمع يافته و نياز بايد با جراحي و يا آندوسكپي بيرون آورده شوند. اگر سگ دوست دارد بجود در مورد انتخابهاي ايمن تر با دام پزشك خود مشورت نماييد.

21- از غذاي سفره به سگهايتان مي دهيد

زماني كه در ميز غذا سگتان با التماس با چشمهاي غمگين به شما نگاه مي كند مقاومت در برابر او بسيار سخت است. اما اگر به اين پارس ها و يا زوزه ها با تكه اي از غذاي خودتان پاداش مي دهيد آنها را براي تقاضاي بيشتر در آينده تشويق مي نماييد. در اين صورت ديگر بايد با خوردن يك شام و يا نهار كامل و راحت با خانواده تان خداحافظي كنيد. اگر دوست داريد گاهي به عنوان پاداش مقداري از غذاي خود را به او دهيد اين كار را دور از ميز انجام دهيد- و از غذا به عنوان پاداشي براي يك رفتار خوب استفاده نماييد. همچنين بياموزيد كه كداميك از غذاهاي انسانها مي تواند براي حيوانات سمي باشد.

22- به گربه ها تنها غذاي خشك مي دهيد

گربه ها به صورت طبيعي محرك كمي براي تشنگي دارند و بنابراين ممكن است براي حفظ آب بدن به ميزان كافي آب ننوشند. اگر آب بدن آنها هميشه كم باشد ممكن است در معرض مشكلات دستگاه هاضمه قرار يگيرند. با افزودن يك فواره آب كه براي گربه ها طراحي شده است آنها را به خوردن آب بيشتر تشويق نماييد. غذاهاي كنسروي در حدود 78 درصد آب دارند بنابراين آنها نيز گزينه هاي خوبي هستند اما همه گربه ها هم به آن نياز ندارند. مي توانيد در مورد غذاهاي تجويزي كه گربه شما را با نوشيدن تشويق مي نمايد با دام پزشك خود مشورت نماييد.

23- بارداريد؟ از گربه تان صرف نظر كنيد

مدفوع گربه حاوي انگلي است كه سبب بيماري به نام توکسوپلاسموز ميشود. اگر يك زن باردار به تازگي به آن مبتلا شده باشد ممكن است به جنينش آسيب برسد. اما اغلب كساني كه گربه دارند در حال حاضر در بدنسان آنتي بادي در مقابل اين بيماري ايجاد شده است. به گفته متخصصان زنان باردار مي توانند گربه هاي خود را نگه دارند اما تا جاي ممكن از ظرف مستراح آنها اجتناب نمايند.

24- برنامه اي براي حوادث نداريد

اگر به خاطر آتش سوزي، سيل يا طوفان مجبور به تحليه خانه شديد با حيوانات اهلي خود چه مي خواهيد بكنيد؟ اينکه آنها را تنها جا بگذاريد گزينه خوبي نيست همه پناهگاههاي مراكز صليب سرخ هم حيوانات را نمي پذيرند. بهتر اين است كه يك پناهگاه دوستدار حيونات پيدا كنيد و در اسرع وقت او را در آنجا اقامت دهيد و بدين صورت بتوانيد حيوانات ا هلي خود را در حوادث اورژانسي تحت نظر و مراقبت داشته باشيد.

25- از روي هوا و هوس مراقبت از يك حيوان اهلي را بر عهده گرفته ايد

اگر دوستي سگهايش را مي خواهد دور بياندازد و يا پناهگاه مراقبت از حويانات در محل شما كاملا پر شده است شايد وسوسه شويد يك حيوان جديد را به خانه بياوريد. اما اين نمي تواند يك تصميم با عجله باشد. شما نسبت به نگهداري آن حيوان تعهد بلند مدت داريد- 10 تا 15 سال براي سگها و تا 20 سال براي گربه ها. همچنين بهتر وقت گذاشته و بررسي كنيد ببينيد چه نوع حيواني و حتي چه نژاد خاصي براي شرايط زندگي شما مناسب تر است.

دکتررضااسدی

پزشک، متخصص اپیدمیولوژی، پژوهشگر بین المللی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مشاور سازمان بهداشت جهانی. او سابقه تدریس در زمینه نگارش علمی از 10 سال گذشته دارد و شیوه آموزشی او بسیار آسان و روان است. - شاخص h براساس اسکوپوس: 22 - تعداد مقالات نمایه شده ISI تا سال 1398: 35

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

همه چیز درباره ی کیفوز

چهارشنبه 1 آبان 1398
ستون فقرات از جمجمه شروع شده و به لگن خاتمه مي يابد. ستون فقرات از 24 مهره استخواني مستطيل شكل تشكيل شده است كه بر روي يكديگر قرار گرفته اند.
همه چیز درباره کیفوز

سردبیر

دکتر رضا اسدی

من یکی از بزرگترین اهداف همیشگی ام، ترویج شیوه زندگی سالم بوده است. این کار را با آموزش سلامت به بیمارانم آغاز کردم و سپس در فضای مجازی آن را توسعه دادم.

دسترسی سریع