اختلالات يادگيري در كودكان

خوانش پریشی یا مشکل در خواندن

اختلالات يادگيري مي تواند از لحاظ شدت درجات مختلفي داشته باشد و برخي رايج تر از ديگران هستند. اما با حمايت و راهنمايي درست، كودكان مي توانند به پتانسل كامل خود برسند. بیشترین اختلالی که درباره آن شنیده ایم بیش فعالی و نقص توجه است. اما این تنها اختلال یادگیری نیست.
اختلالات يادگيري بر فرآيندهاي روان شناسي كه در يادگيري نقش دارند تاثير مي گذارند.
اين اختلالات مي توانند بر نحوه يادگيري خواندن، نوشتن، انجام رياضيات يا ديگر فرآيندهاي يادگيري تاثير بگذارند.
رايج ترين اختلالات يادگيري عبارتند از خوانش پريشي است كه تقريبا 80 تا 90 درصد اختلالات يادگيري را شامل ميشود.

چند وقت پيش معلم دخترم مرا به كناري كشيد و پيشنهاد داد كه او براي اختلالات يادگيري ارزيابي شود. خودم من هم مي دانستم اين اتفاق بايد بيافتد اما باز هم از شنيدن آن ناراحت شدم.
مدتها بود كه شك كرده بودم كه فرزندم در خواندن مشكل دارد اما معلمش در واقع بيشتر نگران رياضيات او بود. هر چه قدر هم كه كودك كوچك من سعي مي كرد باز هم اعداد براي او بي مفهوم بودند.
من به خانه رفتم و شروع كردم به تحقيق كردن، يك فهرست خلاصه از ارزيابي ها تهيه كردم كه شامل پاسخ دادن به سوالاتي در مورد توانايي دخترم در رياضي ميشد.
نتايج اين ارزيابي نشان داد كه او داراي علائم شديد خوانش پريشي است اصطلاحي كه من تا به حال نشنيده بودم و ارزيابي حرفه اي براي او پيشنهاد شد.
در طول تحقيقاتم همچنين دريافتم كه اختلالات يادگيري مي تواند درجات مختلفي داشته باشد و برخي رايج تر از بقيه هستند.

اختلال يادگيري دقيقا چيست؟

اختلالات يادگيري يا ناتوانايي هاي يادگيري اختلالاتي در فرآيندهاي روان شناسي در يادگيري هستند. مي توانند بر نحوه خواندن، نوشتن، رياضيات يا هر گونه فرآيند يادگيري ديگر تاثير بگذارند.
قبل از شروع اين ارزيابي ها در دخترم من متوجه شدم كه انواعي از اختلالات بالقوه يادگيري وجود دارند كه يك فرد مي تواند با آنها زندگي كند.(من شخصا هرگز عنوان خوانش پريشي را نشنيده بودم). اما در انجمن اختلالات يادگيري آمريكا انواع آن شناسايي شده است.

رایج ترین نوع اختلال یادگیری :

خوانش پريشي :

علائم آن شامل مشكل در خواندن درست كلمات ميشود.

نوشتار پريشي :

كودك نمي تواند آن چه را كه مي خواهد بيان كند بنويسد. ساعتها مي نشيند و سعي مي كند چند جمله از ذهن خودش بنويسد و يا نوشته هايش به خاطر املاي نادرست كلمات قابل خواندن نيست.

محاسبه پريشي

علائم شامل مشكل در درك اعداد، به ياد سپردن حقايق ساده رياضياتي و يا توانايي در استدلال مسائل رياضي است.
رايج ترين نوع احتلال يادگيري خوانش پريشي است كه 80 تا 90 درصد كل اختلالات يادگيري را بالغ ميشود. برآورد شده است كه حدود 20 درصد جمعيت جهان به اين اختلال مبتلا هستند.

بدانيد چه بايد بكنيد

كودك من از زماني كه 2 ساله بود تحت گفتار درماني بود. بنابراين پس از اينكه ارزيابي حرفه اي پيشنهاد شد اولين واكنش ذاتي من اين بود كه با گفتار درمانگرش تماس بگيرم. او ارزيابي عصب روان شناسي را پيشنهاد داد كه پاسخ هاي عميقي در مورد نحوه عملكرد مغز كودك من ارائه مي داد. اما باز هم پيشنهاد داد كه به حوزه ارزيابي كه توسط خود مدرسه پيشنهاد شده است هم مراجعه داشته باشم.

ارزيابي هاي از طريق مدرسه براي دانش آموزان رايگان است و ارزيابي سيستم مدرسه مي تواند مشمول حمايت يا كمك هزينه هاي درماني خاص شوند يا خير.
برنامه هاي آموزشي خاص براي كودكان مبتلا به مشكلات يادگيري وجود دارند. بنابراين من متقاعد شدم كه ما نياز به ارزيابي از طريق سيستم مدرسه نيز داريم.
اين در اولين جلسه يا حوزه ارزابي مدرسه بود كه دريافتم آنها تشخيص خاصي نمي دهند. آنها حتي نامي از اختلالات يادگيري كه فكر مي كنند شايد كودك من به آن مبتلا باشد هم نمي برند.
در عوض صرفا حوزه هايي را كه كودك من در آنها مشكل داشت را شناسايي كرده و ابازرهايي باري كمك بر غلبه بر اين مسائل پيشنهاد يا ارائه دادند.

به همين دليل است كه اغلب خانواده ها آزمايشات و خدمات را هم از طريق مدرسه و هم از طريق كلنيك ها دنبال مي كنند.
آزمايش پزشكي يا خصوصي م يتواند تشخيصي پزشكي براي كودكان ارائه دهد در حالي كه در ارزيابي مدرسه نامي از تشخيص برده نميشود و فقط تشخيص داده ميشود كه آيا ميتواند از تسهيلات آموزش و پرورش استفاده نمايد يا خير.
براي برخي از بچه ها همين حد كفايت مي كند. اما در مورد كودك ما پيشبرد هر دو مسير همزمان به نظر انتخاب درست تري بود.

من متوجه شدم كه ارزايابي ها بر حوزه هاي شنيداري و يا فرآيند زباني، اختلالات بينايي و حافظه يا عملكرد اجرايي متمركز هستند.

كار كردن با سيستم هاي آموزشي خاص كار سختي است اما مي توان كمك گرفت

در ابتدا انجام ارزيابي هاي دخترم نيازمند تماسهاي مداوم با سيستم مدرسه بود تا اينكه بالاخره خود آنها با من تماس گرفتند. ماهها كار اداري داشت، بايد در جلسات زيادي حاضر ميشديم و همچنين مذاكرات مفصل در پيش رو بود. تيمي كه به ارزايابي دخترم اختصاص داده شده بود خوشبختانه فوق العاده بودند. مهربان، دلسوز و واقعا مشتاق براي كمك كردن. اما من داستانهايي از خانواده هاي ديگر مي شنيدم كه با مشكلاتي مواجه شده بودند و نياز به كمك داشتند.

سيستم هاي آموزشي اغلب با كمبود بودجه مواجه هستند. در حالي كه به لحاظ قانوني بايد نيازهاي اين گونه كودكان را برآورده سازند اما منابع كافي براي انجام به موقع اين كار را ندارند. و همه خانواده ها هم نمي دانند چگونه بايد از روي موانع پيش روي خود در اين مسير بگذرند. در همين جا است كه مشاوره هاي آموزشي مدارس مي توانند كمك كننده باشند. مشاوران تحصيلي به خانواده ها كمك مي كنند با سيستم مدرسه مذاكره كرده و درك درستي از حقوق خود داشته باشند. برحورد با يك سيستم آموزشي خاص بسيار پيچيده است و اغلب افراد اطلاعات كافي در مورد نكات دقيق و ظريف اين سيستم ها ندارند.

با داشتن يك حامي حرفه اي براي صحبت كردن در مورد روند كار و حضور به هم رساندن در جلسات با چنين مشاوري خانواده ها احساس مي كنند صدايشان شنيده ميشود و فكر مي كنند به نيازهاي كودكشان توجه شده است.

خانواده هايي كه توانسته اند رابطه خوبي با درسه فرزندان خود برقرار كنند و احساس مي كنند در اين فرآيند مورد حمايت قرار مي گيرند ممكن است نيازي به مشاوره آ’وزشي نداشته باشند. اما اگر احساس مي كنند نيازهاي كودكشان در مدرسه تامين نشده است صحبت كردن با يك مشاور تحصيلي ارزشش را دارد.

مشاور آموزشي همچنين مي تواند براي خانواده هايي كه مايوس شده اند يا احساس مي كنند اين فرآيند آنها را گيج كرده است يك منبع اضافه باشد.
يك مشاور آموزشي به خانواده هاي كمك مي كند بفهمند كه مشكل كجاست و چگونه اين مشكل بر كودكانشان در مدرسه تاثير مي گذارد. يك مشاور به خانواده ها كمك مي كند بفهمند اين ارزيابي ها به چه مفهومي است و چه مزايايي مي تواند براي كودكشان داشته باشد.

درمانها و ابزارهاي جايگزين

يكي از چيزهايي كه در اولين جلسه در حوزه مدرسه پرسيدم اين بود كه اگر در ارزيابي ها مشخص شود كه دختر من دچار اختلال يادگيري است چه كاري براي كمك به او مي توان انجام داد.
به من گفه شد كه شيوه هاي يادگيري ببسياري است كه ثابت شده مي توانند براي كودكاني كه با چالشهاي مختلف يادگيري مواجه هستند سودمند هستند و او مي تواند در گروهاي روخواني شركت كند. مي توان براي او معلم خصوصي گرفت يا در كلاس كسي را براي كمك به او تعيين كرد.

همچنين ابزارهايي براي كمك به روند بهتر آموزش و يادگيري در لحظه وجو دارند. همه اينها به نوع اختلال و اينكه چه بخشي از فرآيند يادگيري دچار اختلال شده است بستگي دارد. توضيح دادن درسها به  صورت خصوصي و همچنين دستيابي به متخصصان خوانش، رياضي و نوشتار همه از گزينه هاي بالقوه هستند.

مداخله زودهنگام حياتي است

من با والدين زيادي در مورد نحوه برخورد آنها با اين مشكل در اوايل شناسايي صحبت كردم شايد توصيه يا ديدگاهي بشنوم كه بتواند كمكي به من بكند. و با كمال تعجب متوجه شدم كه بسياري از والدين كلا تمايل به كوچك شمردن و انكار اختلالات يادگيري در كودكشان دارند.
در صحبت با چند تا والدين اين ايده را شنيدم كه برچسب اختلال آموزشي به كودكانشان زده شده تا بتوانند عدم موفقيت سيستم آموزشي خود را توجيه كنند. اين گفته براي من تعجب آور بود مخصوصا امروزه كه تحقيقات بر روي اختلالات يادگيري بسيار زياد و گسترده انجام ميشود.

و اگرچه برخي از والدين فكر مي كنند كه فرزندانشان بالاخره خود گلميشان را از آب مي كشند اما تحقيقات نشان داده اند كه زماني كه كودكي دچار اختلالات آموزشي است شكاف آموزشي ميان كودكاني كه به آن مبتلا هستند و  همسالانشان اگر دخالتي انجام نشود ادامه مي يابد.
دخالت زودهنگام حياتي است. هر چه والدين بيشتر براي دريافت حمايتهاي مورد نياز تعلل نمايند، سخت تر مي توان زمان از دست رفته را جبران كرد چه به لحاظ آموزشي و چه به لحاظ عاطفي.

كودكان اغلب متوجه تفاوت خود با ديگر كودكان ميشوند و اگر اين كشمكش در درونشان ادامه داشته باشد باعث پايين آمدن اعتماد به نفس، اضطراب و افسردگي در آنها ميشود.
همه والدين بهترينها را براي كودكان خود مي خواهند و شايد براي پذيرش اين كه كودكشان دچار يك مشكل خاص است و بايد به او كمك شود نياز به كمك داشته باشند سپس مي توانند به مداخلات كه اساس علمي دارند و حمايتهايي براي غلبه بر اين مشكلات دست يابند به جاي اين كه هيچ كاري انجام ندهند و بگذارند كودك با خود در كشمكش باشد و از همسالانش عقب بيافتد.

راهنمای درمان اوتیسم
راهنمای درمان اوتیسم

برخورد با عقب افتادگي عاطفي

من دروغ نمي گويم. زمانهايي در طول اين فرآيند بود كه بسيار ناراحت و نااميد شده بودم. براي خود من مدرسه هميشه يك كار طبيعي بود و به همين خاطر زندگي براي من ميليون ها بار آسانتر بود. دلم مي خواست براي دخترم هم مدرسه همين قدر ساده و لذت بخش مي بود. دلم شكست وقتي ديدم مسير پر دردسرتري را در پيش دارد.

هر بار كه والدين مي بينند كودكشان با مشكلي مواجه هستند كه مدرسه را برايشان سخت تر مي كند احساساتشان برانگيخته ميشود. والدين نگران هستند كه كودكانشان به پتانسيل هايشان نرسند و اينكه اين اختلال در يادگيري آنها باعث شود از ديگران عقب بمانند.

من بايد مرتبا به خودم يادآوري مي كردم كه گاهي مغز كودك من چنان خلاقانه كار مي كند كه خود من متحير ميشود. او باهوش، شاد و قوي است. و اما به منابعي كه براي تبديل شدن به بهترين نسخه از خودش نياز دارد دسترسي دارد. با آموزشهاي جبراني عالي و راهنمايي درست يك دانش آموز با اختلالات يادگيري مي تواند به بهترين پتانسيل خود برسد. و من به كودك خود نگاه مي كردم و مي ديدم كه او خود از من براي غلبه بر اين مشكل حتي مشتاق تر است … و من مي دانستم كه اين يك حقيقت است كه بايد پذيرفت.

عاطفه مخلصی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

چند دليل حيرت آور براي چاق شدن

ی دسامبر 6 , 2020
چه چيزي در مورد افزايش وزن مي دانيد؟ اگر شروع […]

سردبیر

دکتر رضا اسدی

من یکی از بزرگترین اهداف همیشگی ام، ترویج شیوه زندگی سالم بوده است. این کار را با آموزش سلامت به بیمارانم آغاز کردم و سپس در فضای مجازی آن را توسعه دادم.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است