پدر و مادري كردن براي نوجوان

سالهاي نوجواني مملو است از تغييرات. بدن، ذهن، و احساسات به سرعت بالغ ميشوند. نوجوانان همچنين در مورد اينكه كه هستند و مي خواهند چه كسي باشند چيزهايي مي آموزند. براي اين منظور، نياز دارند چيزهاي جديد را امتحان كنند. اما اين به معناي پذيرفتن ريسك است.

سالهاي نوجواني مملو است از تغييرات. بدن، ذهن، و احساسات به سرعت بالغ ميشوند. نوجوانان همچنين در مورد اينكه كه هستند و مي خواهند چه كسي باشند چيزهايي مي آموزند. براي اين منظور، نياز دارند چيزهاي جديد را امتحان كنند. اما اين به معناي پذيرفتن ريسك است.


پدر و مادري كردن براي نوجوان
پدر و مادري كردن براي نوجوان

پدر يا مادر يك نوجوان بودن مي تواند بسيار هيجان انگيز ولي واقعا پر از استرس باشد. علت آن اين است كه مغز نوجوان هنوز در حال رشد است و نسبت به عواطف و چيزهايي كه حس خوبي به او مي دهند بيش از اندازه حساس است. قسمتهايي از مغز كه هيجانات و تصميم گيري منطقي را كنترل مي كنند هنوز در حال شكل گيري هستند.

اين باعث ميشود كه خيلي سريعتر به سمت اعتياد بروند و  بيشتر در خطر سوء استفاده از الكل، مواد مخدر و تنباكو، ريسك بالاي رفتارهاي جنسي و  انتخاب هاي پر خطر رانندگي قرار گيرند. احتمال تجربه مشكلات ذهني مثل اضطراب و افسردگي نيز در آنها بيشتر است.

نوجوان ممكن است انتخابهاي نادرست غذايي داشته و فعاليت فيزيكي را ناديده بگيرند. اغلب 8 تا 10 ساعت خواب مورد نياز در هر شب را ندارند. اما برخي از راهكارهاي خاص پدر و مادر بودن مي توانند به راهنمايي كودكان در جهت انتخابهاي سالم تر و كم ريسك تر كمك كند.

حفظ كردن خطهاي ارتباطي باز، كنترل و شناخت دوستان و مشغول نگه داشتن نوجوان و داشتن رابطه با او به عنوان والدين راههاي كليدي براي كاهش ريسك هستند. 

محققان برنامه هاي مختلف والد و فرزندي را براي كاهش رفتارهاي پرخطر در نوجوانان بررسي كرده اند. اين تحقيقات نشان داده اند كه راهكارهاي خاصي مي توانند كمك كننده باشند.

ايجاد يك رابطه مثبت

ايجاد يك رابطه مثبت و قابل اطمينان با كودكانتان بسيار كليدي است. در اين صورت احتمال اينكه به نصيحت هاي شما گوش داده و از آنها پيروي كنند بيشتر است.

والد مثبت بودن به معناي ايجاد يك رابطه مثبت با كودكان بر مبناي تعريف و تمجيد، حمايت و تشويق ها و كاستن از تمركز بر چيزهاي منفي مثل فرياد زدن، نق زدن و انتقاد كردن است. اگر بتوانيد چيزي براي متفاوت رفتار كردن با نوجوان خود بيابيد آن همين رفتار متفاوت بايد باشد.

شما ميتوانيد با صرف زمان با كيفيت با نوجوانتان رابطه مثبت تري با او ترتيب دهيد. به تفكرات و احساسات او گوش دهيد. به تمايلات، مشكلات و نگراني هايش اهميت دهيد. در اين صورت آنها احساس ارتباط بيشتري با شما مي كنند.

بسيار مهم است زماني كه نظراتشان را با شما در ميان مي گذارند خونسرد بوده و به آنها احترام بگذاريد. اين كار به ايجاد اعتماد كمك ميكند. در ضمن مي توانيد حل مشكل را نيز به آنها بياموزيد. به جاي سخنراني برايشان تجربه هاي خود را با آنها در ميان بگذاريد.

مي توانيد با شناسايي رفتارهاي مثبت در نوجوان خود و پاداش دادن در ازاي آنها روابط قوي تري با او برقرار نماييد. به آنها فرصت يادگيري چيزهاي جديد را بدهيد. زماني كه كار خوبي انجام مي دهند آن را به آنها يادآور شويد.

مي توانيد در بحثي خانوادگي كودك را در جريان انتظاراتي كه خانواده از او دارد قرار دهيد. با اين كار ارتباطاتي باز و و مثبت ايجاد شده و قوانين براي همه روشن مي گردد.

حصول اطمينان از داشتن رابطه اي خوب با نوجوانتان به شما در پيدا كردن زودهنگام مشكلات، رفتارهاي مثبت حمايتي و كنترل بهتر زندگي آنها كمك خواهد كرد.

در تماس بودن

با بالا تر رفتن سن كودك شما زمان كمتري را با او خواهيد گذراند. براي همين است كه ايجاد ارتباط و رابطه خوب اهميت مي يابد و توانايي شما براي دانستن اينكه چه در زندگي او مي گذرد تا حد زيادي به آنچه كه با شما در ميان مي گذارد بستگي خواهد داشت.

رفتارهاي نوجوان خود را به گونه اي كنترل نماييد كه ارتباطتان با او را تخريب نكند بلكه آن را بهبود دهد. بحث و گفتگو داشته باشيد، سوال برسيد، دوستان فرزندتان را بشناسيد، با دوستان فرزندتان رابطه برقرار نماييد. هرچه اين اتفاقات بيشتر بي افتند، البته نه در گفت و گوي رو در درو بلكه در محاوره هاي اتفاقي زماني كه راه مي رويد، يا حرف مي زنيد يا در ماشين هستيد، زماني كه در حال رانندگي فرزند خود را به گردش مي بريد، بيشتر از آنچه كه در زندگي فرزندتان مي گذرد آگاه خواهيد شد.

در تحقيقات مشخص شده است كودكاني كه دوستان الكلي بيشتري دارند احتمال انجام اين كار در خود آنها نيز بيشتر است. در واقع تاثير همسالان يكي از تاثيرگذارترين شاخص هاي پبش بيني در نوشيدن الكل در توجوانان است.

با بزرگتر شدن فرزندتان وقت بيشتري را با  همسالانش مي گذراند. تاثير والدين كمرنگ ميشود در حال كه تاثير همسالان افزايش مي يابد.

در مورد اينكه به دنبال چه كيفيتهايي در دوستان او هستيد با فرزندتان صحبت كنيد مثلا صادق بودن، قابل احترام بودن و مشاركت داشتن در مدرسه و درگير رفتارهاي ناسالم و خطرناك نبودن.

تحقيقات نشان مي دهند كه انتظارات والدين و حمايت آنها مي تواند بر انتخابهايشان در اوايل نوجواني تاثير بگذارد. نوجواناني كه والدينشان نقش پررنگ تري در زندگي آنها دارند الكل كمتري مصرف كرده، كمتر به سمت اعتياد به مواد رفته و رفتارهاي جنسي ايمن تري دارند.

محدوديتهايي تعيين كرده و عواقب آن را گوش زد نماييد.

والدين همچنين مي توانند به كودكان خود در اجتناب از رفتارهاي پر خطر با تنظيم محدوديتهايي مشخص و انتظارات خاص در اسرع وقت و به صورت مداوم و گوشزد كردن عواقب آن كمك نمايند.

ما دريافته ايم كه توجه والدين حتي در سالهاي بعد از دبيرستان هم تاثير گذار است. تحقيقات نشان مي دهند جواناني كه انتظارات بالايي از آنها در عدم سوء مصرف الكل دارند ميزان كمتري الكل در سالهاي بعد از دبيرستان مصرف مي نمايند.

انتطارات خود را قبل از هر گونه اتفاقي با فرزند خود در مورد نوشيدن الكل، مصرف مواد، رانندگي و رفتارهاي جنسي در ميان بگذاريد. آنها را به خوردن غذاهاي سالم و ورزش كردن تشويق نماييد. در مورد انتظارات و ارزشهاي مورد نظر خود در طول سالهاي نوجواني شان با آنها صحبت كنيد. در تعريف و تمجيد از او مداومت داشته باشيد و زماني كه از قوانين پيروي مي كند به او پاداش دهيد.

گوش زد كردن عواقب و خواستن از فرزند براي توجه به آنها و مراقبت از خود بخش مهمي از رفتار والديني است. اين بدان معنا است كه چيزهاي مختلفي به خود نوجوان بستگي دارد. امتيازاتي مثل تلفن همراه، بازيهاي ويدئويي، وقت گذاشتن براي ورزش يا سرگرمي مورد علاقه اش يا رانندگي مي توانند به عنوان مشوق استفاده شوند.

در نوجواني سعي مي كنيد حدس بزنيد كه چه كسي هستيد. تضميني نيست بتوانند به نوجوان در اجتناب از رفتارهاي پرخطر كمك نماييد. اما با تبادل ارزشها و انتظاراتتان و صحبت كردن در مورد اينكه چگونه انتخابهاي او بر زندگي اش تاثير مي گذارد مي تواند براي او راهنمايي باشد به سمت گزينه هاي بهتر.

انتخابهاي آگاهانه

چگونه انتخابهاي نوجوان را هدايت كنيم

  • در مورد زندگي نوجوانتان بااو صحبت كنيد. به نگراني ها و نظرات او گوش دهيد. به ديدگاه هاي او احترام بگذاريد.
  • كودك خود را به امتحان كردن چيزهاي جديد كه مي تواند مورد علاقه اش باشد مثل ورزش، موسيقي يا كارهاي داوطلبانه تشويق نماييد.
  • در فعاليتهاي مدرسه و بعد از مدرسه نوجوان خود مشاركت داشته باشيد.
  • به نوجوان خود بياموزيد چگونه مشكلات خود را حل كند و خودش كشمكش هايش را رفع نمايد. براي او فرصتهايي را ايجاد كنيد كه خود تصميم بگيرد. براي حمايت و توصيه در دسترس باشيد.
  • به نوجوان خود بياموزيد براي مشكلات و شرايط نامطلوب از قبل برنامه ريزي نمايد. به او بگوييد اگر تحت فشار مسائل جنسي يا اصرار براي مصرف مواد يا الكل يا رانندگي پرخطر از جانب كسي شد چه بايد انجام دهد.
  • براي رانندگي قوانيني وضع كنيد.
  • زمان تماس كودك با صفحه مانيتور و تلفن همراه و تبلت را محدود نماييد. از فعاليتهاي آنلاين او آگاه بوده و در مورد گذاشتن پست در رسانه هاي گروهي به او راهنمايي دهيد.
  • به نياز كودك خود براي داشتن حريم خصوصي احترام بگذاريد.

دکتررضااسدی

پزشک، متخصص اپیدمیولوژی، پژوهشگر بین المللی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مشاور سازمان بهداشت جهانی. او سابقه تدریس در زمینه نگارش علمی از 10 سال گذشته دارد و شیوه آموزشی او بسیار آسان و روان است. - شاخص h براساس اسکوپوس: 22 - تعداد مقالات نمایه شده ISI تا سال 1398: 35

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

كله سيستيت حاد

دوشنبه 22 مهر 1398
كله سيستيت حاد به التهاب كيسه صفرا گفته ميشود. معمولا زماني اتفاق مي افتد كه يك سنگ صفرا مجراي سيستيك (كيسه صفرا) را مسدود مي نمايد.
كله سيستيت حاد

سردبیر

دکتر رضا اسدی

من یکی از بزرگترین اهداف همیشگی ام، ترویج شیوه زندگی سالم بوده است. این کار را با آموزش سلامت به بیمارانم آغاز کردم و سپس در فضای مجازی آن را توسعه دادم.

دسترسی سریع

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است