مسافرت در تابستان

شايد شما هم روزها را براي رسيدن به تعطيلات تابستان مي شماريد. اگر قبل از ترك خانه فقط چند كار ساده انجام دهيد ميتوانيد شانس خود براي داشتن يك سفر شاد و سالم را افزايش دهيد.

مسافرت تاثير فوق العاده اي مي تواند بر سلامت شما داشته باشد. تعطيلات به شما كمك مي كند كه آرامش داشته و استرس را كاهش دهيد. داشتن تفريح و كمي ورزش مثل كوه نوردي يا شنا مي تواند براي سلامت قلب و ذهن شما مفيد باشد. اما تحقيقات نشان مي دهد كه توانايي شما در شركت كردن در رفتارهاي سالم زماني كه از برنامه روزمره زندگي خود دور ميشويد بيش از تصور شما مي تواند كاهش يابد.

تركيب استرس و هيجان سفر و بودن در يك مكان جديد و خارج از روزمرگي ما را بيشتر مستعد رفتارهاي ناسالم و پذيرش ريسك مي نمايد. افرادي كه سالم سفر مي كنند در مورد آن چه كه مي خواهند و قرار است انجام دهند تصميمات قوي گرفته و براي آن برنامه ريزي مي كنند.

قبل از اينكه به مسافرت برويد در مورد چالشهايي كه در هر روز با آن مواجه هستيد فكر كنيد و براي مديريت آنها در سفر برنامه ريزي نماييد. براي انتخاب غذاهاي سالم، داشتن فعاليت فيزيكي كافي يا برخورد با احساس غربت از قبل برنامه ريزي كنيد. اگر نگران مصرف الكل خود هستيد، در پاپان روز براي جايگزين هاي سالم با بار هتل برنامه ريزي كنيد. اگر مشكل خواب داريد، سعي كنيد چيزي از خانه برداريد كه به شما احساس آرامش بيشتري بدهد.

براي داشتن يك سفر ايمن، داشتن خواب كافي بسيار اهميت دارد اما اغلب خواب در سفر ناديده گرفته ميشود. ما مي خواهيم از هر روز تا حد نهايت استفاده نماييم. اگر حق انتهاب با ما باشد، بسياري از ما ترجيح مي دهيم كه اصلا نخوابيم و اغلب ما به حد خستگي مفرط مي رسيم. داشتن برنامه ريزي آگاهانه براي خواب در طول و قبل از سفر بسيار اهميت دارد.

خواب خيلي كم سبب تمركز كم و قضاوت نادرست ميشود. مشكلات ممكن است جدي تر از آنچه كه هستند به نظر آيند. ممكن است در برخورد با شرايط معمول در مسافرت و تغيير شرايط مثل تاخير در پرواز، ترافيك يا يافتن غذايي سالم و ايمن دچار مشكل شويد. داشتن استراحت كافي به شما در برنامه ريزي و داشتن رفتارهاي سالم در زماني كه در مسيري هستيد كه عوامل پرت كننده حواس، وسوسه ها و بهانه و فرصت براي زياده روي وجود دارد به شما كمك مي كند. براي خانواده هايي كه بچه دارند داشتن خواب كافي به بهينه سازي رفتار كودكان و توانايي آنها در مقابله با چالشهاي مسافرت كمك مي نمايد.

پرواز زدگي يك نگراني ديگر براي خواب است كه اغلب مسافراني كه از چند منطقه زماني مي گذرند با آن مواجه ميشوند. پرواز زدگي اغلب براي مسافراني كه به سمت شرق پرواز مي كنند شديدتر است چون روزهايشان كوتاه تر شده و براي بدن انطباق با يك روز كوتاه سخت از يك روز بلند شده است. اگر مي توانيد طوري برنامه ريزي كنيد كه بدنتان زماني براي انطباق خود با منطقه زماني جديد داشته باشد. همچنين بهتر است قرار ملاقاتها و فعاليتهايي را كه نيازمند تصميم گيري هاي حياتي هستند را در روز اول قرار ندهيد.

اگر رانندگي مي كنيد، نداشتن خواب كافي مي تواند سبب خواب آلودگي و تصادفات شود. اغلب رانندگان خود را وادار به رانندگي مي كنند مثلا در زماني كه بايد در خواب باشند در حال رانندگي هستند يا در طول راه به اندازه كافي توقف نكرده و به خود استراحت نمي دهند. نداشتن خواب كافي مي تواند واكنش شما را به يك ماشين كه در جلوي شما ترمز مي گيرد، يك پيچ تندد يا ديگر مخاطرات جاده كند نمايد.

تحقيقات نشان مي دهد كه تصادفات ماشين، دوچرخه و پياده ها مي تواند خطرات جدي براي مسافران داشته باشد حتي بيشتر از آنچه كه تصورش را مي كنيد. تصادافت ترافيكي علت اصلي مرگ و ميرهاي حاصل از آسيب ديدگي مسافران است. خواب كم و استفاده از الكل نيز به اين تصادفات كمك ميكند. مسافران تمايل به خواب كمتر و نوشيدن بيشتر در تعطيلات نسبت به خانه دارند.

داشتن اطلاعاتي در مورد مقصد و جمع كردن هوشمندانه وسايل سفر راهي است كه مي تواند به شما در سالم ماندن در مسافرت كمك نمايد. چيزهايي مثل غذا خوردن در يك رستوران محلي، شنا كردن در يك درياچه، تغييرات در طول جغرافيايي يا قرار گرفتن در معرض ميكروبها و حشرات جديد اگر از قبل برنامه ريزي نداشته باشيد مي تواند شما را بيمار نمايند. مسافرت اگر از قبل آمادگي نداشته باشيد مي تواند مشكل ساز شود. قبل از اينكه به مسافرت برويد ببينيد به چه چيزهايي احتياج داريد.

اگر به مسافرت بين المللي مي رويد ممكن است به داروها يا واكسن هاي خاصي نياز داشته باشيد. بسياري از دپارتمانهاي بهداشت كشوري يا محلي مي توانند پيشنهادهايي را قبل از سفر كه لازم است آنها را انجام دهيد ارائه دهند. برخي حتي براي مسافران كلينيك هاي مخصوص خود را دارند كه واكسن ها و ديكر خدمات بهداشتي را ارائه مي دهند.

اگر قصد داريد به كشوري سفر كنيد كه آب آشاميدني آن ناسالم است بايد چيزهايي مثل شستن سبزيجات و شستن دندانهايتان را مد نظر قرار دهيد. وقتي به سفر مي رويد بايد در مورد هر چيز كه در دهان مي گذاريد فكر كنيد چون هر چيزي ممكن است آلوده باشد.

سعي كنيد در مورد كيفيت رستورانها تحقيق كنيد. بهداشت ضعيف در رستورانهاي محلي مي تواند بزرگترين فاكتور خطر براي اسهال باشد كه تا 50 درصد مسافران بين المللي دچار آن ميشوند. مطمئن شويد كه غذا تازه پخته شده باشد داغ باشد و لوازم آشپزخانه تميز باشند. بهتر است از غذاهاي پرخطر مثل گوشت خام و نيم پز و غذاهاي درياي و ميوه هاي خام پوست نشده و سبزيجات اجتناب كنيد.

اگر در مسافرت مريض نشويد به شما بيشتر خوش خواهد گذشت. پيشگيري واقعا موثر است اما شما هميشه بايد آماده باشيد.

بنابراين براي بهترين سفر ممكن از قبل برنامه ريزي كنيد. همه چيز بايد در حد متعادل باشد. فقط با فكر كاركنيد و  برنامه اي بريزيد كه به شما خوش بگذرد. محدوديت هايي را تعيين كنيد تا ايمن و سالم باقي بمانيد.

پيشنهادهاي عاقلانه

برنامه ريزي براي يك سفر سالم

  • براي خواب كافي قبل و در طول سفر برنامه ريزي كنيد. بزرگسالان به 7 تا 8 ساعت خواب در هر شب نياز دارند. كودكان مدرسه اي ونوجوانان به حداقل 9 ساعت خواب نياز دارند و كودكان 10 تا 12 ساعت و نوزادان 16 تا 18 ساعت خواب در هر روز لازم دارند.
  • وقتي رانندگي كنيد كه استراحت كافي كرده باشيد. اگر نمي توانيد با چشمهايتانتمركز داشته باشد، مكررا خميازه مي كشيد و يا نمي توانيد بخشي از رانندگي را به خاطر بياويد نشان دهنده اين است كه خسته تر از آني هستيد كه ايمن رانندگي كنيد.
  • در مورد مقصد خود اطلاعاتي داشته باشيد. در مورد شرايط زندگي محلي، قوانين و آداب و رسوم، خطرات سلامتي و نحوه به حداقل رساندن آنها و واكسن هايي كه نياز داريد اطلاعاتي كسب نماييد.
  • گزينه هاي غذايي را در نظر بگيريد. به دنبالرستورانهايي باشيد كه غذاي تازه پخته شده و داغ دارند و وسايل آشپزخانه آنها تميز است. از خوردن غذاهاي پرخطر مثل گوشت خام يا نيم پز، ميوه ها و سبزيجات خام و پوست نشده و نوشيدني هايي كه در آنها يخ انداخته شده است اجتناب كنيد.
  • داروهاي خود را برداريد. مطمئن شويد كه دارو، كرم ضدآفتاب و ديگر محصولات بهداشتي را كه ممكن است لازم شود را به ميزان كافي برداشته ايد. اگر مشكل خاصي در سلامت خود داريد از پزشك خود سوال كنيد كه چگونه مي توانيد براي مسافرت آماده شويد. همچنين بايد به پزشكي مراجعه كنيد كه در داروهاي مسافرتي تخصص داشته باشد.

ندا جعفریان مقدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

خودياري براي اختلالات اضطراب

شنبه 28 خرداد 1401
اختلالات اضطراب رايج بوده و با زندگي روزمره در تداخل […]

سردبیر

دکتر رضا اسدی

من یکی از بزرگترین اهداف همیشگی ام، ترویج شیوه زندگی سالم بوده است. این کار را با آموزش سلامت به بیمارانم آغاز کردم و سپس در فضای مجازی آن را توسعه دادم.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است