سه شنبه, 27 ارديبهشت 776 05:04

سندروم تكانشي دست

سندروم تكانشي دست سبب تغيراتي در درك حسي ميشود كه مي تواند به بي حسي دائمي انگشتان دست، ضعف ماهيچه ها و در برخي موارد حملات "سپيد انگشت" (white finger) منجر شود. علت آن استفاده از ابزارهاي ارتعاشي است. معمولا اين اتفاق نمي افتد مگر اينكه فردي حداقل به مدت ده سال از ابزارهاي ارتعاشي استفاده كرده باشد. اگر كار كردن با ابزارهاي ارتعاشي را متوقف كنيد علائم خفيف بدتر نميشوند.

منتشرشده در مطالب عمومی