چهارشنبه, 26 -2634 10:16

سرطان سينه "قسمت اول"

سرطان سينه، پس از سرطان پوست، شايع ترين سرطان در زنان تشخيص داده شده است.

سرطان سينه سرطاني است كه با شكل گيري يك تومور بدخيم در سينه شروع مي شود. يك تومور بدخيم، توده اي از سلول هاي سرطاني است كه مي تواند به بافت هاي اطراف رشد كرده و يا به ديگر نقاط بدن پراكنده شود (متاستاز).

منتشرشده در سلامت زنان