پنج شنبه, 17 مرداد 1398 02:19

تركيب حس ها

رنگ آبي چه مزه اي دارد؟ مزه موزيك گيتار شيرين است يا تند؟ اين سوالات ممكن است براي شما بي معني به نظر برسد. اما براي افراد مبتلا به سینستزیا، يك تجربه واقعي محسوب مي گردد.

ما پنج حس داريم: لامسه، بويايي، شنوايي، چشايي، شنيداري. اغلب افراد حس هاي خود را جدا جدا تجربه مي كنند. در سینستزیا، حسي ممكن است همزمان با حس هاي ديگر تجربه شود. برا يمثال، فردي مبتلا به سینستزیا ممكن است هر زمان كه بوي گلي به مشامش مي رسد احساس كند كه چيز زبري به كف دستش كشيده ميشود.

منتشرشده در مطالب عمومی