بياييد كمي در مورد پوكي استخوان صحبت كنيم بياييد كمي در مورد پوكي استخوان صحبت كنيم

استخوانهايتان را قوي و محكم نگه داريد (بياييد كمي در مورد پوكي استخوان صحبت كنيم)

استخوانهاي ما زنده هستند. ما نبايد اين گونه درمورد آنها فكر كنيم مگر براي محكم و مفيد نگه داشتن آنها، استخوانهاي ما هميشه در حال تغيير هستند.

استخوان يك بافت زنده و در حال رشد است. مداوما تجزيه ميشود و دوباره ساخته ميشود. يعني مي تواند خود را بازسازي نمايد.

با افزايش سن، ممكن است ريسك ابتلاي شما به پوكي استخوان بيشتر شود. در زماني كه استخوانها ضعيف، شكننده و بيشتر در خطر شكستگي قرار دارند يعني فرد مبتلا به پوكي استخوان است. و وقتي كه استخواني شكست در چنين شراطي زمان بيشتري براي بهبود نياز دارد كه مي تواند هم دردناك و هم پرهزينه باشد.

برآوردهاي كنوني نشان مي دهند كه حدود ۵.۴ درصد مردان و ۸ درصد زنان ایرانی به پوکی استخوان مبتلا هستند و بسياري نيز تراكم استخوان پايين دارند كه خطر ابتلاي آنها به پوكي استخوان را افزايش داده است.

پوكي استخوان يك بيماري خاموش است. ممكن است متوجه نشويد كه به آن مبتلا هستيد تا زماني كه يك كشيدگي، پيچ خوردگي و يا افتادن ناگهاني سبب شكستن استخوان شود. با وجود پوكي استخوان، حتي يك ضربه ناچيز هم مي تواند منجر به شكستگي جدي شود كه نياز به جراحي و بستري شدن داشته باشد.

اگر دچار پوكي استخوان هستيد، ممكن است حتي بدون اينكه افتاده باشيد مثلا حتي با پارو زدن برفها هم دچار شكستگي شويد. شكستگي ستون فقرات، ترك در يكي از استخوانهاي كوچك در پشت شما، ممكن است ايجاد شده باشد اما شما متوجه آن نشده باشيد و يا ممكن است دردي در پشت ايجاد كند كه نبايد آن را ناديده بگيريد.

پوكي استخوان و خطر شكستگي بيشتر جنبه وراثتي دارد. اگر افراد نرديك خانواده شما در سالهاي آخر عمرشان دچار يك شكستگي شده باشند سرنخي است براي شما كه در مورد خطر اين عارضه در خودتان بيشتر مواظب باشيد. اما رژيم غذايي و فعاليت فيزيكي نيز دو راه اصلي براي ساختن و حفظ اسكلت بدن به بهترين نحو ممكن است.

تحقيقات نشان مي دهد كه دوران كودكي بهترين زمان براي ساختن بافت استخواني است. بيشتر استخوانها در دختران تا سن 18 و در پسران تا 20 سالگي ساخته شده است.

با يك رژيم غذايي متعادل و غني با كلسيم و ويتامين D آغاز كنيد. بيشتر استخوان ما از يك چهارچوب پروتئيني سخت ساخته شده است. كلسيم (كه يك ماده معدني است) با قدرت و استحكام اين چهارچوب مي افزايد. ويتامين D به جذب كلسيم در روده كمك مي كند.

كلسيم در غذاهاي بسياري يافت ميشود اما متداولترين منبع آن شير و ديگر محصولات لبني است. يك ليوان با 8 انس (235 ميلي ليتر) شير يك سوم نياز روزانه پيشنهاد شده جذب براي كودكان و حدودا يك چهارم ميزان جذب پيشنهادي براي نوجوانان را تامين مي كند.

بدن در زماني كه زير نور خورشيد قرار مي گيرد ويتامين D مي سازد. برخي از افراد همه ويتامين مورد نياز خود را از نور آفتاب تامين مي كنند اما برخي ديگر نياز به قرص ويتامين D دارند. براي اين كه بدانيد هر روز چه ميزان ويتامين D نياز داريد با پزشك خود مشورت نماييد.

فعاليت فيزيكي همچنين براي ساختن استخوان اهميت دارد. هر چه استخوانها كار بيشتري انجام دهند، قوي تر ميشوند. به همين دليل است كه دويدن و بازي كردن براي كودكان اين قدر اهميت دارد.

شواهد نشان مي دهد كه ورزشهاي زير در ساختن اسكلت بدن در كودكان بهترين تاثير را دارد: طناب بازي، بسكتبال و دويدن. گرايشات كنوني براي نداشتن فعاليت فيزيكي در مدارس و بازيهاي كامپوتري به جاي ورزش مي تواند يك تهديد جدي براي سلامت استخوانها باشد.