هر وقت مي توانيد فعاليت داشته باشيد هر وقت مي توانيد فعاليت داشته باشيد

فرصت هاي فراوان براي داشتن تحرك

هر وقت مي توانيد فعاليت داشته باشيد

همان طور كه مي دانيد فعاليت فيزيكي به شما كمك مي كند كه زندگي سالم تر و طولاني تري داشته باشيد ولي آيا مي دانيد كه براي داشتن فعاليت فيزيكي الزاما نيازي به رفتن به باشگاه يا استفاده از دستگاه هاي ورزشي پر هزينه نيست؟ مهم نيست كه كجا زندگي مي كنيد، كجا كار مي كنيد و يا به مدرسه مي رويد، مي توانيد راه هايي براي حركت بيشتر و نشستن كمتر در طول روز بيابيد و علاوه بر كمك به سلامتي تان مي توانيد بدون هزينه زياد تفريحي هم داشته باشيد.

تحريك بيشتر و نشستن كمتر مي تواند ريسك بسياري از بيماري هاي جدي از جمله بيماري قلبي، ديابت، پوكي استخوان و انواع خاصي از سرطانها را كاهش مي دهد. برخي تحقيقات نشان مي دهند كه فعاليت فيزيكي مي تواند براي ذهن نيز مفيد باشد و به كاهش افسردگي و حفظ توانايي هاي ذهني با افزايش سن كمك نمايد. فعاليتهاي فيزيكي سالم مي تواند ورزش به علاوه فعاليتهاي روزمره زياد مثل انجام كارهاي روزمره پرتحرك در اطراف خانه، در محوطه محل كار يا پياده روي با سگ باشد.

فعاليتهايي كه سبب ميشوند سخت تر نفس بكشيد، فعاليتهاي اروبيك (هوازي) ناميده ميشوند. اين فعاليتها سبب ميشوند قلب و رگهاي خوني سالم تر باشند. فعاليتهاي هوازي شامل پياده روي سريع، رقص، شنا و بازي بسكتبال ميشود. فعاليتهاي قدرتي مثل نرمش شنا و وزنه برداشتن به تقويت ماهيچه ها و استخوانهاي شما كمك كرده و همچنين مي تواند تعادل شما را بهبود بخشد.

اما اگرچه همه ما مي دانيم كه فعاليت بدني چيز خوبي است، ولي اغلب بزرگسالان حداقل فعاليت فيزيكي توصيه شده يعني حداقل 30 دقيقه پياده روي سريع يا فعاليتهاي متعادل ديگر براي مدت 5 روز در هفته را نيز انجام نمي دهند.

چرا ما فعاليت خود را بيشتر نمي كنيم؟ نداشتن زمان يك دليل رايج براي ورزش نكردن است. يك فاكتور مهم ديگر مكان است- يعني نداشتن مكانهاي ايمن براي راه رفتن و انجام فعاليتهاي مختلف. اين مكانها مي تواند شامل پياده رو ها، پاركهاي عمومي كه مسيرهايي با نور مناسب براي پياده روي داشته باشند، يك مركز خريد كه بتوانيد در آن راه برويد و يا جاهاي ديگري كه بتواند شما را تشويق به پياده روي كرده و اين كار را براي شما ساده نمايد، ميشود.

تحقيقات نشان داده اند كه محيط زيست شما يعني جايي كه زندگي مي كنيد، كار مي كنيد و يا به مدرسه مي رويد مي تواند تاثير بسزايي بر ميزان حركت و حتي وزن شما داشته باشد.

در برخي كشورها زمين هاي بازي يا پياده روهاي مناسب وجود ندارد به همين دليل كودكان ترجيح مي دهند وقت خود را داخل خانه بگذرانند. اگر به جاي راه رفتن بنشينيد نمي توانيد وزن مناسب خود را حفظ كنيد. بسياري از افراد براي رفتن به سر كار پشت ماشين مي نشينند و بعد از آن هم بيشتر روز را پشت كامپيوتر هستند و فقط چند دقيقه اي به خود استراحت مي دهند تا قدمي بزنند. در حومه شهر ها افراد براي خريد از خواربارفروشي، مغازه ها يا حتي رسيدن به محل حمل و نقل عمومي بيشتر مجبورند پياده راه بروند تا با ماشين.

محيط زيست ما طوري شده است كه فعاليت را كمتر كرده است. اما تحقيقات نشان داده است كه اگر در محيط اطراف فرصتهايي براي پياده روي فراهم شود افراد بيشتر به فعاليت تمايل پيدا مي كننند. كتابخانه چقدر با شما فاصله دارد؟ آيا مي توانيد تا مغازه مورد نظر پياده برويد؟ آيا پياده رو امني از خانه تا مدرسه شما وجود دارد؟ همه اين فاكتورها بر ميزان فعاليت شما در روز تاثير مي گذارد.

وجود مكانهايي براي پياده روي و تفريح مي تواند به افراد زيادي براي تحرك و فعاليت داشتن كمك نمايدتحقيقات نشان داده اند كه از سن 18 تا 80 سالگي، اگر در مجاورت افراد مكانهايي مناسب براي پياده روي باشد- يعني مقاصد مطلوب مثل يك كتاب فروشي، خواربارفروشي، كافي شاپ مكاني براي خوردن يا ملاقات كردن- مي تواند تاثيري مثبت بر سلامت و كاهش وزن و ميزان پياده روي افراد داشته باشد.

تحقيقات همچنين نشان مي دهند كه استفاده از حمل و نقل عمومي- مثل اتوبوسها و ترن ها- مي توانند به افزايش فعاليت كمك نمايند. وقتي افراد از حمل و نقل عمومي استفاده مي كنند حدودا 15 دقيقه به فعاليت روزانه آنها اضافه ميشود چون به جاي گرفتن ماشين از مقصدي به مقصد ديگر تا رسيدن به ايستگاهها بايد پياده بروند. اين ميزان نصف مقدار فعاليت فيزيكي است كه براي هر روز پيشنهاد شده است.

امكان تماس با ديگران نيز مي تواند تاثيري مثبت داشته باشد. بسياري از افراد اگر همراهي داشته باشند بيشتر تمايل به پياده روي دارند. زماني كه فكر مي كنيد چه عاملي سبب دور هم جمع شدن افراد ميشود و چه چيزي آنها را بيرون كشيده و به فعاليت وادار مي نمايد، مي بينيد كه پاسخ بسيار به جامعه شما بستگي دارد. كساني كه در نزديكي آنها مشخصه هايي مثل دسترسي به حمل و نقل عمومي، ايستگاههاي اتوبوس با سايبانهاي بهتر يا حتي ديوارهاي نقاشي شده وجود دارد به فعاليت فيزيكي بيشتر تشويق مي شوند.