وقتي مطلب تازه اي ياد گرفته ايد بهترين راه براي اينكه در حافظه شما باقي بماند اين است كه بعد از آن بخوابيد. دليلش اين است كه خواب به تقويت هر آنچه كه در طول روز در حافظه شما شكل گرفته است كمك مي نمايد. خواب همچنين به ايجاد رابطه بين آنچه كه جديدا به خاطر سپرده ايد با آنچه كه از قبل در ذهن داشته ايد كمك مي كند. حتي ممكن است در حين خواب ايده هاي جديد خلاقانه اي به ذهنتان برسد.

وقتي مي خوابيد چه اتفاقي براي مغزتان مي افتد؟ و بي خوابي چه تاثيري بر توانايي يادگيري و حافظه شما مي گذارد؟

دانشمندان سرنخ هايی در مورد روابط پيچيده بين خواب و حافظه را جمع آوري كرده اند. ممكن است يافته هاي آنها نهايتا به شيوه هاي جديد براي كمك به دانش آموزاني كه سعي در يادگيري موضوعات دارند و يا افراد مسني كه با افزايش سن حافظه خود را از دست مي دهند منجر شود.

ما مي دانيم كه خواب قبل از يادگيري به آماده شدن مغز براي شروع شكل گيري حافظه كمك مي كند. خواب بعد از يادگيري نيز براي كمك به ذخيره و پايدار شدن اطلاعات جديد در معماري مغز ضروري است اين يعني كمتر احتمال فراموشي وجود دارد.

وقتي مي خوابيد، مغز شما در فازهاي مختلفي مي چرخد كه عبارتنداز : خواب سبك، خواب عميق، و جنبش سريع چشم (REM) كه در اين زمان خواب ديدن و رويا اتفاق مي افتد. اين چرخه ها حدودا هر 90 دقيقه تكرار مي شوند.

به نظر مي رسد مراحل خواب به غير از REM، مغز را براي يادگيري خوب در روز بعد آماده مي كنند. اگر خوب نخوابيده باشيد، توانايي شما در يادگيري چيزهاي جديد تا 40 درصد افت مي كند. شما نمي توانيد تمام طول شب بيدار بوده و با اين وجود يادگيري خوبي هم داشته باشيد. بي خوابي بر بخشي از مغز كه هيپوكامپوس ناميده مي شود و براي ايجاد حافظه هاي جديد ضروري است تاثير مي گذارد.

وقتي بيدار هستيد هر لحظه چيزي به ذهن خود مي سپاريد كه بر روي هم جمع ميشوند. اغلب آنها در طول روز فراموش ميشوند. وقتي براي بار اول چيزي در حافظه شما مي نشيند بسيار تازه و شكننده است. اما وقتي مي خوابيد، به نظر زمان مناسبي براي مغز است كه به حافظه گذشته رجوع كرده و تصميم بگيرد چه چيزهايي را نگه دارد و چه چيزهايي را نه. در طول خواب شب، برخي چيزهاي به ذهن سپرده شده تقويت ميشوند. تحقيقات نشان داده اند كه حافظه برخي از كارهاي خاص، مثل نواختن آهنگي با پيانو، در واقع زماني كه در خواب هستيد بهبود مي يابد.

به نظر مي رسد هر آنچه كه به ذهن سپرده ميشود در مراحل خواب در مغز تثبيت ميشوند. بعد از آن، REM، كه فعالترين مرحله خواب است، به نظر بر ايجاد رابطه بين حافظه هاي مرتبط گاها به صورت غير منتظره نقش ايفا مي كند. به همين دليل است كه يك شب خواب كامل مي تواند در حل مسئله كمك كننده باشد. خواب در مرحله REM (رويا پردازي) نيز به پردازش حافظه هاي هيجاني كمك كرده و شدت هيجانات را كاهش مي دهد.

در حال حاضر مي دانيم كه الگوهاي خواب با افزايش سن تمايل به تغيير دارند. متاسفانه، مراحلي از خواب عميق كه تقويت كننده حافظه است از اواخر دهه 30 زندگي هر فرد تنزل مي يابد. در يك تحقيق مشخص شده است كه بزرگسالان بالاي 60 سال در مقايسه با بزرگسالان جوانتر 18 تا 25 سال، 70 درصد خواب عميق خود را از دست مي دهند.

اگرچه در سنين بالا درمان دارويي براي حافظه به ندرت انجام ميشود اما خواب در واقع يك هدف قابل درمان است. با احياي خواب، شايد بتوان حافظه را در افراد پير بهبود داد.

به دانش آموزان نيز پيشنهاد شده است كه: "بدانيد كه خواب شب بعد از مطالعه حداقل به اندازه خواب شب قبل از مطالعه اهميت دارد. وقتي صحبت از خواب و حافظه است، از كم كردن خواب بهره زيادي نمي بريد."

انتخابهاي آگاهانه

بخوابيد تا ياد بگيريد

تحقيقات نشان داده اند كه اين نكات مي تواند هم به دانش آموزان و هم به ديگر يادگيرنده ها كمك نمايد.

  • سعي كنيد شب قبل از يادگيري خواب خوبي داشته باشيد. بي خوابي مي تواند قدرت يادگيري تان را تا 40 درصد كاهش دهد.
  • ·24 ساعت بعد از يادگيري براي تقويت حافظه و ايجاد رابطه بين اطلاعاتي كه به حافظه سپرده ايد يك خواب كامل داشته باشيد.
  • هر شب خواب كافي داشته باشيد- 7 تا 8 ساعت براي اغلب بزرگسالان كافي است. اطلاعات سپرده شده در مغز با خواب 4 ساعت يا كمتر در شب تقويت نميشود.
  • خواب نيمروزي مي تواند كمك كننده يا بازدارنده باشد. يك چرت 90 دقيقه اي حافظه را تقويت مي كند اما چرت زدن در ساعات آخر روز سبب ميشود كه فرد نتواند شب خواب راحتي داشته باشد.