چگونه والدین مي توانند به كودكانشان در انجام تكاليفشان كمك نمايند چگونه والدین مي توانند به كودكانشان در انجام تكاليفشان كمك نمايند

وقت مطالعه است (چگونه والدین مي توانند به كودكانشان در انجام تكاليفشان كمك نمايند)

مجبور كردن كودكان به نشستن و تمركز كردن و ياد گرفتن تكاليف مدرسه يك مشكل بزرگ است كه از قديم وجود داشته است. امروزه، تلفن هاي همراه، ابزارهاي موسيقي متحرك مثل iPod ها و بسياري از مختل كننده هاي حواس در دنياي وسيع وب به ديگر چالش هاي والدين اضافه شده اند. چيزهاي بسياري وجود دارند كه مي توانند حواس كودكان شما را از كارهايي كه بايد براي مدرسه شان انجام دهند دور نمايد. چگونه مي توانيد به آنها در تمركز كردن و موفقيت كمك نماييد.

دانشمندان در تلاش براي يافتن پاسخهايي به بررسي نحوه يادگيري، به خاطر سپردن و تفكر كودكان هستند. آنها كشف كرده اند احتمال موفقيت كودكان در زماني كه والدين از آنها حمايت فعالانه دارند بيشتر است. خواندن با كودكان، حرف زدن با والدينشان، مشاركت كردن در فعاليتهاي مرتبط با مدرسه و كمك كردن به آنها در تكاليف همه مي توانند براي كودك يك مزيت بزرگ باشند.

راههاي بسياري براي كمك كردن والدين به مطالعه فرزندانشان وجود دارند. براي مثال، تحقيقات نشان داده اند كه كودكان پايه هاي سوم تا پنجم به خوبي دانشجويان دانشگاه از دانسته ها و ندانسته هاي خود آگاهند- اين توانايي فراشناخت ناميده ميشود. اما اين كودكان بر خلاف دانشججويان اغلب در انتخاب مطالب درست براي مطالعه مشكل دارند.

دانشجويان اغلب تمايلي به مطالعه مطالبي كه در آنها مهارت دارند ندارند همچنين مطالبي را هم كه خيلي برايشان سخت است را كنار مي گذارند. آنها مطالبي را انتخاب مي كنند كه چيزي ما بين اين دو باشد. اين بهترين راه براي يادگيري است.

اما بچه هاي ابتدايي اگر قدرت انتخاب داشته باشند اغلب مطالبي را براي مطالعه انتخاب مي كنند كه در حال حاضر مي دانند. آنها مي گويند: من همين را مي خواهم بخوانم. من همين را دوست دارم. اما اين به آنها كمكي در يادگيري نمي نمايد. در عوض آنها بايد مطالبي را مطالعه نمايند كه در حال حاضر نمي دانند. اين اصل، اصل "گلديلاك"(Goldilocks ) ناميده ميشود. آنها بايد مطالبي را انتخاب نمايند كه نه خيلي سخت است و نه خيلي مشكل بلكه مناسب آنها است.

واليدن مي توانند با كودكان خود كمك كنند كه بر مفاهيم و تكاليفي كه در حال حاضر بر روي آنها مهارت كافي ندارند تمركز نمايند. براي مثال، اگر از فلش كارت استفاده ميكنيد و كودك كارتي را براي دو مرتبه درست پاسخ داد آن را كنار بگذاريد و بر روي آنهايي كه كودك مشكل دارد تمركز نماييد.

فلش كارتها همچنين به كودكانتان كمك مي كنند كه به شيوه اي ديگر ياد بگيرند. محققان نشان داده اند اغلب افراد زماني كه خود در صدد يافتن پاسخ بر مي آيند مثل فلش كارتها بهتر ياد مي گيرند تا زماني كه صرفا مطلبي را بخوانند يا در مقابل يك خطابه بنشينند. اين كار " تاثير توليد" ناميده ميشود. كودكان زماني كه پاسخها را خود توليد كنند بهتر ياد مي گيرند. ممكن است شما وسوسه شويد كه پاسخ را به كودك بگوييد اما صبور باشيد. صبر كنيد تا خود آنها به پاسخي برسند حتي اگر اين كارمدتي طول بكشد. البته اگر كودك واقعا گير كرده است مي توان اشاراتي به پاسخ كرد.

يك شيوه موثر ديگر براي مطالعه ايجاد وقفه هاي چند روزه و يا چند هفته اي مابين جلسات مطالعه است. تحقيقات بسياري نشان داده اند كه جلسات بازبيني نسبتا كوتاه كه با فاصله زماني از هم قرار داشته باشند مي توانند تا حد زيادي حافظه و نمره آزمون ها را در مقايسه با يك جلسه واحد و بلند مدت بهبود دهند. عملكرد شما زماني كه حدودا 20 دقيقه در روز براي مدت چند روز مطالعه داشته باشيد بهتر از زماني خواهد بود كه يك ساعت ونيم مطالعه درست روز قبل از امتحان داشته باشيد.

در تحقيقي كه اخيرا بر روي هزار دانش آموز انجام شده است نشان داده شده كه اگر فاصله بين جلسات مرور بيشتر باشد نكات بهتر و براي مدت زمان طولاني تر در حافظه مي ماند. در اين تحقيق نشان داده شده است كه فاصله ايده آل بين اولين يادگيري و مرور به اين بستگي دارد كه مي خواهيد چه مدتي آن مطلب در ذهنتان باقي بماند. براي مثال، اگر بعد از يك هفته امتحان داريد، بهتر است اولين جلسه مرور روز بعد از يادگيري مطلب باشد. اگر امتحان يك ماه بعد است بهتر است يك هفته بعد از يادگيري مطالب دوره شوند. والدين بايد كودكان خود را تشويق نمايند كه در دوره هاي زماني كوتاه كوتاه مطالعه نموده و مطالعه را به آخرين لحظات قبل از امتحان موكول ننمايند.

كمك ديگري كه والدين مي توانند انجام دهند از بين بردن عوامل پرت كننده حواس است. كودكان فكر مي كنند در حالي كه به موسيقي گوش مي دهند يا براي دوستشان پيامي تايپ مي كنند، بازيهاي ويدئويي انجام ميدهند و به تويتر سري مي زنند هم مي توانند چيزي ياد گرفته و يا تكاليفشان را انجام دهند. اما تحقيقات خلاف اين را نشان مي دهد. تحقيقات بسياري نشان مي دهند كه با افزايش تعداد كارهايي كه در آن واحد با هم انجام ميشوند تعداد اشتباهات نيز بيشتر شده و سرعت انجام كارها كمتر ميشود.

برخي تحقيقات نشان داده اند كه هر چه كاري را بيشتر انجام داده باشند در انجام آنها همزمان با كارهاي ديگر كمتر دچار مشكل ميشوند. اما اين بهبود به كارهاي آسان و سطحي كه اغلب جزو كارهاي روزمره هستند خلاصه ميشود. هيچ گونه تفكر عميق، تفكر خلاق و مبتكرانه با انجام چندين كارهمزمان حاصل نميشود.

دانشمنداني از MRI براي مشخص ساختن حوزه هايي از مغز كه درانجام همزمان وظايف نقش دارند استفاده كردند. اين حوزه ها عبارتند از لُبهاي پيشاني كه يكي از تكامل يافته ترين بخشهاي مغز انسان است. اين قسمت آخرين بخشي است كه در انسانها بالغ مي شود كه اغلب تا دهه 20 تكامل اين بخش طول مي كشد.

بسياري از عوامل پرت كننده حواس و وب سايتهايي كه دانش آموزان به آنها علاقه دارند لذتي آني فراهم مي آورند كه گذشتن از آنها براي كودكان و حتي بزرگسالان مشكل است. باز خورد سريعي كه آنها ايجاد مي كنند عاقبت سبب كوتاه شدن دوره هاي توجه و عدم رشد تفكر متمركز ميشود.

بايد كودكان را به فعاليتهايي مشغول كنيم كه مجبور باشند در آنجاها گوشي ها و تبلتهاي خود را خاموش كرده و با يكديگر تقابل داشته باشند تا زماني آرام داشته باشند. در كنار رودخانه بنشينند يا در جنگل راه بروند اما ابزارهاي خود را در خانه بگذارند. با اين كار كودكان مجبور ميشوند در مورد هر چيزي فكر كرده و خود را مشغول نمايند. اين كار مي تواند مشكل باشد مخصوصا در مورد نوجوانان اما ارزش تلاش كردن را دارد.

انتخابهاي آگاهانه

چگونه در تكاليف به كودكانمان كمك كنيم

  • يك زمان مشخص تعيين كنيد. كودك خود را وادار كنيد هر روز در زمان مشخصي تكاليفش را انجام دهد اما صبر نكنيد كه آن قدر دير شود كه وقت رفتن به رختخواب شود.
  • يك مكان خاص تعيين كنيد. يك مكان آرام با نور مناسب براي انجام تكاليف مشخص كنيد.
  • عوامل پرت كننده حواس را دور كنيد. تلويزيون و بازيهاي ويدئويي راخاموش كنيد و مانع از كار كردن او با تلفن همراه و فرستادن پيام و جواب دادن به آن شويد.
  • به آنها بازخورد بدهيد. وقتي درست پاسخ مي دهند تشويقشان كنيد و وقتي پاسخ اشتباه مي دهند با آرامش آن را اصلاح نماييد.
  • در تعيين اولويتها به او كمك كنيد. به كودكان خود كمك كنيد مطالبي را شناسايي و مطالعه كنند كه آنها را نفهميده اند و نه اينكه وقت خود را صرف چيزهايي كنند كه مي دانند.
  • از عملكرد كودك خود آگاه باشيد. اگر در مورد تكاليف كودكتان نگران هستيد با معلم فرزندتان مشورت نماييد.