عوامل بسياري مي توانند سبب درد و تورم در پاهايتان شوند. اما اگر علت آن يك لخته خون در پا باشد مي تواند خطرناك باشد. لخته هاي خون مي توانند براي هر كسي در هر زماني اتفاق بي افتد. اما ريسك ايجاد آن در برخي افراد بيشتر است. شما مي توانيد براي كاهش شانس ايجاد لخته خون در سياهرگهايتان گامهايي برداشته و از مشكلات بالقوه جدي حاصل از آن پيشگيري نماييد.

حتما ژست هاي گرفته شده در تصوير و حركات آهسته تاي چي را ديده ايد و شايد بخواهيد بدانيد كه اين كارها چيست. تا چي يك ورزش ذهن و بدن قديمي است. در حالي كه نياز به تحقيقات بيشتري است، اما شواهد نشان مي دهد كه مزاياي زيادي براي سلامت دارد.

آسمان آبي و شفاف، پتويي از برف، روزهاي پر حرارت و شب هاي گرم و نرم در كنار آتشي كه ترق و تروق مي كند. براي بسياري از افراد، زمستان بهترين فصل سال است. اما براي افراد با برخي بيماري هاي خاص مثل آرترزو مي تواند دردناك باشد. اگرچه هواي سرد سبب آرترزو نميشود اما با كاهش دما بدتر ميشود و مي تواند براي كساني كه دچار اين مشكل هستند دردسر ساز شود. اگر شما مبتلا به يكي از مشكلات زير هستيد، براي تحمل سرماي زمستان بهتر است مطالب گفته شده در ادامه را بدانيد.

حتما تعجب مي كنيد اگر بشنويد كه امروزه چند قلو زايي بيش از هر زمان ديگري است. در زير عواملي كه مي تواند بر شانس داشتن دوقلو در زنان تاثير بگذارد آورده شده است.

اين قدر در اطرافمان مي شنويم كه باردار دوقلو هستند به نظر مي رسد اين روزها همه دوقلو دارند. ولي با اين وجود بايد گفت هنوز هم دوقلو زايي يك پديده بوده و نسبتا نامتداول است به طوري كه از هر 30 بارداري يك بارداري دوقلو است. در زير گفته شده است كه احتمال دوقلوزايي در يك زن چقدر است و چه عواملي بر اين امر تاثير مي گذارند.

افراد به گونه هاي متفاوتي با احساسات آزاردهنده خود مواجه مي شوند. آنها ممكن است با دوستان خود درد دل كنند، براي قدم زدن بيرون بروند و يا به موسيقي گوش دهند. اما برخي از افراد زماني كه تحت فشار قرار مي گيرند فكر آسيب زدن به خود به ذهنشان مي رسد. آسيب زدن به خود و يا حتي فكر كردن به اين كار به اين معنا نيست كه شما دچار يك اختلال ذهني هستيد. بلكه يك راه ناسالم براي انطباق با احساسات شديد است. يافتن راه هاي جديد براي تطابق مي تواند به شما در گذر از شرايط سخت كمك نمايد.