آسان درباره سلامت بیاموزیم و یاد بدهیم

در این سامانه آموزش مجازی با انواع ابزارهای چندرسانه ای درباره سلامتی، بهداشت و درمان، روش تحقیق و کارآفرینی در حوزه سلامت بیاموزید و درس بدهید.

آسان درباره سلامت بیاموزیم و یاد بدهیم

در این سامانه آموزش مجازی با انواع ابزارهای چندرسانه ای درباره سلامتی، بهداشت و درمان، روش تحقیق و کارآفرینی در حوزه سلامت بیاموزید و درس بدهید.

آکادمی سلامت درگاه آنلاین برای ارائه آموزش های عمومی و تخصصی سلامت است. در این آکادمی آنلاین مدرسین به فراگیران درباره جنبه های مختلف سلامتی، از پژوهش و تحقیق تا زندگی با بیماری های مزمن می آموزند. اگر می خواهید بیاموزید به لیست دوره های مراجعه نمایید و اگر می خواهید تدریس نمایید بر روی این لینک کلیک نمایید. دروسی که وضعیت رایگان دارند، در آینده نزدیک ارائه می شوند. برای آگاهی از زمان ارائه هر درس، توضیحات آن را مطالعه نمایید.

آکادمی سلامت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است