نارسايي دريچه ميترال

نارسايي دريچه ميترال كه نارسايي ميترال نيز ناميده ميشود بيماري است كه در آن دريچه ميترال قبل محكم بسته نميشود و باعث ميشود خون به قلب بازگردد. اگر نارسايي دريچه ميترال شديد باشد خون نمي تواند از قبلخارج شود و به ميزان كافي به ديگر قسمتهاي بدن برسد و در نتيجه شما هميشه احساس خستگي و تنگي نفس مي كنيد.

درمان نارسايي دريچه ميرتا به اثلاح يا جايگزيني دريچه براي نشت و يا نارسايي شديد بستگي دارد. انسداد دريچه ميترال اگر شديد باشد و درمان نشود مي تواند به نارسايي قلبي و يا مشكلات در ريتم ضربان قلب (آريتمي) شود. حتي افرادي كه علائمي ندارند شايد لازم باشد تحت معاينه پزشك متخصص قلب و جراحان آموزش ديده در بيماري دريچه ميترال قرار بگيرند شايد كه نياز به مداخلات اوليه داشته باشند.

علائم

برخي از مبتلايان به نارسايي دريچه ميترال براي ساليان طولاني علائمي تجربه نمي كنند. علائم نارسايي دريچه ميترال كه به شدت و ضعف پيشرفت بيماري بستگي دارد عبارتند از:

 • صدهاي غير طبيعي قلب (سوفل قلب) كه با گوشي قابل شنيدن است
 • تنگي نفس (ديس پنه) مخصوصا زماني كه فعاليت زياد داشته ايد يا زماني كه دراز كشيده ايد
 • خستگي مفرط
 • تپش قلب- حس ضربان سريع و سراسيمه ضربان قلب
 • التهاب در پاها مخصوصا در ناحيه قوزك

نارسايي دريچه قلب اغلب ضعيف است و به آرامي پيشرفت مي كند. ممكن است سالهاي طولان يعلامتي نداشته باشيد و آگاه نباشيد كه چنين مشكلي داريد و حتي ممكن است پيشرفت هم نكند.
پزشك ممكن است براي اولين بار به خاطر سوفل قلب (صداهاي غير طبيعي) به انسداد دريچه ميترال مضنون شود. با اين وجود، گاهي مشكل سريعا پيشرفت مي كند و شما شروع ناگهاني علائم را تجربه مي كنيد.

چه زماني بايد به پزشك مراجعه كرد

اگر پزشك هنگام گوش دادن به صداي قلبتان متوجه صداهاي غيرطبيعي شد شايد پيشنهاد دهد به يك متخصص قلب مراجعه كرده و اكوي قلب بدهيد. اگر علائم در شما پيشرفت كرد كه نشان دهنده نارسايي دريچه ميترال و يا مشكلات ديگر در قلب بود سريعا به پزشك خود مراجعه كنيد. گاهي اولين نشانه ها د رواقع از عوارض انسداد دريچه ميترال هستند از جمله نارسايي قلبي بيماري كه در آن قلب نميتواند خون كافي براي برآوردن نيازهاي بدن پمپ كند.

علل

قلب شما چهار دريچه دارد كه جريان خون را در جهت درست هدايت مي كنند. اين دريچه هاي عبارتند از دريچه ميترال، دريچه سه لتي، دريچه ريوي و دريچه آئورت. هر دريچه لت هايي دارد كه در طول هر ضربان قلب باز و بسته ميشود. گاهي دريچه ها به درستي باز و بسته نمي شوند كه باعث مختل شدن جريان خون از قلب به بدن ميشود.

در نارسايي دريچه ميترال، دريچه ميان حفره چپ قلب (دهليز چپ) و حفره پايين سمت چپ قلب (بطن چپ) خوب و محكم بسته نميشود و سبب ميشود كه خون دوباره به دهليز چپ نشت كند (نارسايي).

علل نارسايي ميترال

مشكلات بسياري مي توانند سبب نارسايي دريچه ميرتال شوند كه نارسايي اوليه دريچه ميترال ناميده ميشوند. بيماري هاي بطن چپ مي توانند به نارسايي عملياتي يا ثانويه دريچه ميترال منجر گردد.
علل ممكن نارسايي دريچه ميترال عبارتند از:

پرولاپس دريچه ميتارل :

در اين بيماري، لت هاي دريچه ميترال در طول انقباض قلب يه سمت دهليز چپ بر مي گردد. اين نقص رايج قلبي مانع از محكم بسته شدن دريچه ميترال شده و به نارسايي منجر مي گردد. آسيب ديدن بافتهاي طنابي: در طول زمان بافتهاي طنابي كه به عنوان لنگر براي لت هاي دريچه ميترال ديواره قلب عمل مي كند ممكن است كش آمده يا پاره شود مخصوصا در افرادي كه دچار پرولاپس دريچه ميترال هستند. يك پارگي م يتواند سبب نشت ناگهاني ار دريچه ميترال شود و مي توان آن را با جراحي قلب ترميم كرد. جراحت سينه نيز مي تواند سبب پارگي طنابها شود.

تب روماتيسمي :

تب روماتيسمي- عارضه اي از گلو درد استرپتوكوكي درمان نشده ايت كه مب تواند به دريچه ميترال آسيب برساند و به نارسايي دريچه ميرتال بعدها در طول زندگي شود. تب روماتيسمي در حال حاصر در كشورهاي پيشرفته نادر است اما هنوز در كشورهاي در حال توسعه ديده ميشود.

اندوكارتيت :

دريچه ميترال ممكن است به خاطر عفونت جداره قلب (اندوكارتيت) كه شامل دريچه هاي قلب نيز ميشود آسيب ببيند.

حمله قلبي :

يك حمله قلبي مي تواند به ناحيه ماهيچه قلب كه از دريچه ميترال حمايت مي كند آسيب رسانده و بر عملكرد دريچه تاثير بگذارد. اگر آسيب ديدگي خيلي گسترده باشد، يك حمله قلبي مي تواند منجر بر انسداد ناگهاني و شديد دريچه ميترال گردد.

ناهنجاري در ماهيچه قلب (کاردیومیوپاتی) :

در طول زمان، بيماريهاي خاصي نظير فشار خون بالا مي تواند سبب سخت تر كار كردن قلب و تدريجا بزرگ شدن بطن چپ قلب گردد. در اين صورت بافت اطراف دريچه ميترال كش آمده و به نشت منجر مي گردد.

جراحت :

تجربه جراحت مثل يك تصادف با ماشين ميتواند به نارسايي دريچه ميترال منجر گردد.

نقص مادرزادي قلبي :

برخي از نوزادان با نقصهايي در قلب خود متولد ميشوند از جمله ديچه هاي قلب آسيب ديده.

برخي از داروهاي خاص :

استفاده طولاني مدت از داروهاي خاص مي تواند به نارسايي دريچه ميترال منجر گردد مثل داروهاي حاوي ارگوتامين كه براي درمان ميگرن و بيماري هاي ديگر استفاده ميشوند.

پرتو درماني :

در موارد نادر، پرتو درماني براي سرطان كه بر روي ناحيه سينه متمركز است مي تواند به نارسايي دريچه ميترال منجر گردد.

فیبریلاسیون دهلیزی :

فیبریلاسیون دهلیزی يك مشكل رايج در ريتم تپش قلب است كه مي تواند علت بالقوه نارسايي دريچه ميترال باشد.

عوامل خطر

چندين عامل خطر مي تووانند ريسك نارسايي دريچه ميترال را افزايش دهند از جمله:

 • سابقه پرولاپس دريچه ميترال يا تنگي دريچه ميترال: با اين وجود داشتن هيچ يك از اين مشكلات به اين معنا نيست كه الزاما دچار نارسايي دريچه ميرتال ميشويد. داشتن سابقه خانوادگي از بيماري دريچه مي تواند ريسك ابتلا به آن را افزايش دهد.
 • يك حمله قلبي : يك حمله قلبي مي تواند به قلب شما آسيب رسانده بر نقش دريچه ميرتال تاثير بگذارد.
 • بيماري قلبي : انواع خاصي از بيماري قلبي مثل بيماري سرخرگ كرونري ميتواند به نارسايي دريچه ميترال منجر گردد.
 • افرادي كه از داروهاي حاوي ارگوتامين و داروهاي مشابه براي درمان ميگرن استفاده مي كنند و يا كشاني كه از كابرگولين استفاده مي نمايند بيشتر در معرض خطر ابتلا به نارسايي دريچه ميترال هستند. مشكلات مشابهي در استفاده از داروهاي ضد اشتها، فن فلورامين و دكس فن فلورامين كه فروش آنها ممنوع شده است ديده ميشود.
 • عفونتهايي نظير تب رماتيسمي يا اندوكارتيت : عفونتها يا التهابهايي كه مي توانند به دريچه ميترال آسيب برسانند.
 • بيماري قلبي مادرزادي : برايح از افراد كه با دريچه غيرطبيعي ميترال متولد ميشوند مستعد اين نارسايي هستند.
 • سن : در ميانسالي اغلب افراد به نوعي دچارنارسايي دريچه ميترال ميشوند كه علت آن زوال طبيعي دريچه است.

عوارض

نارسايي دريچه ميترال اگر خفيف باشد مشكلي ايجاد نمي كند. با اين  وجود، نارسايي شديد دريچه ميترال مي تواند به عوارض زير منجر شود:

نارسايي قلبي :

نارسايي قلبي زماني ايجاد ميشود كه قلب نتواند خون كافي براي برآوردن نيازهاي بدن پمپ نمايد. نارسايي دريچه ميترال فشار اضافه به قلب وارد مي نمايد زيرا خون پمپ شده دوباره به قلب باز مي گردد و با هر بار پمپ خون كمي به كل بدن سرازير ميشود. اگر درمان نشود بطن چپ بزرگتر و ضعيف تر ميشود كه مي تواند به نارسايي قلبي منجر گردد.
همچنين فشاري به پاها وارد ميشود كه به تجمع مايع منجر مي گردد كه به قسمت راست قلب فشار وارد مي آورد.

فیبریلاسیون دهلیزی :

كش آمدن و بزرگ شدن دهليز چپ قلب مي تواند به ضربان نامرتب قلب منجر شود كه در آن حفره هاي بالايي قلب تند و بي نظم مي زنند. فيبريلاسيون دهليزيي مي تواند به ايجاد لخته خون و در نتيجه مشكلات جدي شود مثلا اگر يك لخته مسير خون به مغز را مسدود نمايد مي تواند به سكته مغزي منجر گردد.

پرفشاري ريوي :

اگر براي طولاني مدت نارسايي ميترال درمان نشده داشته باشيد و يا اينكه به درستي اين مشكل در شما درمان نشده باشد ممكن است دچار نوعي فشار خون بالا شويد كه بر رگهاي خوني در ريه ها تاثير مي گذارد (پرفشاري ريوي). يك نشت در دريچه ميرتال مي تواند فشار در دهليز چپ را افزايش داده و نهايتا به پرفشاري ريوي منجر گردد. اين امر مي تواند به نارسايي قلبي در طرف راست قلب گردد.

نارسايي دريچه ميترال و بارداري :

بارداري در زنان مبتلا به نارسايي ميترال ضعيف تا متوسط خطري توليد نمي كند. در مقابل براي زنان مبتلا به نارسايي ميترال شديد مخصوصا اگر علائم يا عوارض ديگري از اين نارسايي داشته باشند ممكن است در طول بارداري دچار عوارضي شوند. زنان مبتلا به نارسايي ميترال بايد قبل از اقدام در مورد خطرات و مزاياي بارداري و احتمال داشتن جراحي ترميم يا تعويض دريچه قبل از باردار شدن با متحصص قلب خود مشورت نمايند. جراحي ترميم يا تعويض دريچه در زول بارداري پيشنهاد نمي شود مگر در شرايط اضطراري.

عاطفه مخلصی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

خواب سالم

ش دسامبر 5 , 2020
میزان خواب مورد نیاز شما به فاکتورهای متعددی بستگی دارد از جمله سن، سبک زندگی، سلامت و اینکه آیا اخیرا خواب کافی داشته اید یا نه
خواب سالم

سردبیر

دکتر رضا اسدی

من یکی از بزرگترین اهداف همیشگی ام، ترویج شیوه زندگی سالم بوده است. این کار را با آموزش سلامت به بیمارانم آغاز کردم و سپس در فضای مجازی آن را توسعه دادم.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است