سرطان پستان -2

همه سرطان هاي سينه مثل هم نيستند. برخي از انواع سرطان برجستگي هاي ملموس ايجاد مي كنند، در حالي كه برخي ديگر فقط تغييراتي جزئي در پوست ايجاد كرده و يا اصلا علائمي ندارند.

همه سرطان هاي سينه مثل هم نيستند. برخي از انواع سرطان برجستگي هاي ملموس ايجاد مي كنند، در حالي كه برخي ديگر فقط تغييراتي جزئي در پوست ايجاد كرده و يا اصلا علائمي ندارند. سرطان های سينه بر اساس نوع بافتي كه سرطان از آنجا شروع مي شود طبقه بندي مي گردد. جايي كه سرطان سينه شروع مي شود نحوه رفتار عمومي بيماري را مشخص مي كند. اين اطلاعات به پزشكان در مورد انتخاب درمان هاي موثر تر كمك مي نمايد.

سرطان پستان

در زير انواع متداول سرطان سينه آورده شده است:

سرطان غير تهاجمي (DCIS)

سرطان غير تهاجمي يا DCIS سرطان درجا نيز ناميده ميشود. DCIS در سلولها و يا مجاري شيري شروع ميشود اما مي تواند به انواع تهاجمي تر سرطان تبديل شود. از هر 5 سرطان يكي از نوع DCIS است. DCIS كاملا قابل درمان است مگر اينكه به آن توجه نشده و مورد درمان قرار نگرفته و يا تشخيص داده نشود كه در اين مورد مي تواند به نقاط ديگر پراكنده شود.

كارسينوم مهاجم مجاري شيري (IDC)

رايج ترين نوع سرطان، كارسينيوم مهاجم مجاري سينه (IDC) 70 تا 80 درصد تشخيص هاي سرطان را تشكيل مي د هد. همچنين سرطاني كه مردان به آن دچار ميشوند اغلب از اين نوع است.

كارسينيوم مهاجم مجاري شيري نيز همانند DCIS از مجاري شيري سينه شروع مي شود. اما بر خلاف آن از جداره مجرا گذر كرده و به بافت چربي سينه سرايت مي كند.

از اين جهت، اين نوع سرطان مي تواند به ديگر نقاط بدن از طريق سيستم لنفاوي و جريان خون گسترش پيدا كند (موتاستاز).

كارسينوم مهاجر لوبولها (ILC)

از غدد شيري (lobules) شروع مي شود و همانند IDC مي تواند به ديگر نقاط بدن گسترده شود. از هر 10 سرطان سينه تهاجمي يكي از نوع ILC است. تشخيص اين نوع سرطان با ماموژرافي سخت تر از IDC است.

سرطان سينه التهابي (IBC)

سرطان سينه التهابي (IBC) فقط 1 تا 3 درصد كل سرطان هاي سينه را تشكيل مي دهد. با اين وجود اين نوع سرطان بسيار تهاجمي است. در IBC شانس پراكندگي بسيار بالا بوده و دورنماي درمان آن نسبت به انواع ديگر خيلي خوب نيست.

گاهي IBC در مراحل اوليه با عفونت در سينه (كه ماستيت ناميده ميشود) اشتباه گرفته مي شود كه براي درمان آن آنتي بيوتيك تجويز مي شود كه قطعا نمي تواند مشكلي را حل نمايد.

IBC بر خلاف ديگر انواع سرطان اغلب ايجاد توده نمي كند و بنابراين تشخيص آن با ماموگرافي سخت تر است. در عوض، از آنجايي كه در IBC، سلول هاي سرطاني سبب مسدود شدن رگ هاي لمفاوي در پوست مي شوند موجب موارد زير مي شود:

قرمز شدن و حس گرما در پوست سينه

يك سطح ضخيم سوراخ سوراخ چيزي شبيه به پوست پرتقال بر روي سينه

بزرگ شدن، حساس شدن و يا خارش گرفتن سينه

همان طور كه در بيماري پاژه سينه مشخص شده است، اين نوع سرطان نيز در مجراهاي شيري شروع شده و به پوست نوك سينه و سپس به هاله اطراف سينه منتشر ميشود.

بيماري پاژه در ابتدا اشتباه تشخيص داده ميشوند، چون علائم اوليه آن با بيماريها رايج تر پوست كه هاله نوك سينه را تحت تاثير قرار مي دهد يكسان است.

بيماري پاژه سينه علائم زير را دارد:

  • خشك، قرمز و پوسته پوسته شدن نوك سينه و هاله اطراف آن
  • خروج خون و يا ترشح از نوك سينه
  • حساس شدن پوست و يا خارش در اين منطقه

بر اساس آمار فقط در حدود يك درصد از همه سرطان هاي سينه بيماري پاژه وجود دارد، اما هميشه در انواع سرطان DCIS و يا IDC ديده ميشود.

زماني كه بيماري پاژه در نوك سينه ظاهر ميشود به احتمال زياد يك يا دو تومور هم در همان سينه وجود دارد. اغلب ماستكتومي (برداشتن سينه و بافت سينه) لازم ميشود.

اگر هيچ توده اي در بافت سينه احساس نشود، و نمونه برداري DCIC را نشان داده ولي در مورد تهاجمي بودن منفي باشد، دورنما خوب است. با اين وجود، اگر سرطان تهاجمي وجود داشته باشد، دورنماي درمان چندان خوب نيست و سرطان بايد با شدت بيشتري پيگيري شود.

سرطان سينه سه گانه منفي

تشخيص سرطان سينه سه گانه منفي به اين معنا است كه سلولهاي سرطاني سينه در شما براي سه نوع متداول گيرنده هايي كه عامل اصلي رشد در اغلب سلولهاي سرطاني سينه هستند منفي بوده است.

اين گيرنده ها عبارتند از گيرنده هورمون فاكتور رشد اپيدرمال 2 (HER-2)، گيرنده هاي استروژن (ER) و گيرنده هاي پروژسترون (PR).

درمان هاي رايج سرطان سينه همانند هورمون درماني و دارو درماني كه استروژن و پروژسترون و HER-2 را مورد هدف قرار مي دهند در مورد سرطان سينه سه گانه منفي بي اثر هستند. با اين وجود، شيمي درماني هنوز يك درمان موثر شناخته مي شود و حتي ممكن است اگر زود شناسايي شود بهتر از ديگر انواع سرطان به شيمي درماني پاسخ دهد.

سرطان سينه انواع ديگري نيز مي تواند داشته باشد كه رواج كمتري دارند.

علائم سرطان سينه، تشخيص و مراحل درمان

وجود يك توده جديد رايج ترين علامت سرطان سينه است. از آنجايي كه پايش از طريق ماموگرافي افزايش يافته است بنابراين بسياري از سرطان ها امروزه پيش از بروز علائم تشخيص داده مي شوند. با اين وجود، در برخي از موارد هم ممكن است سرطان با ماموگرافي شناسايي نشود اولا به خاطر اشتباه در انجام آن و دوما به خاطر اين حقيقت كه تقريبا 15 درصد و سرطانهاي سينه با ماموگرافي قابل مشاهده نيستند (كه با نام سرطان پنهان در ماموگرافي شناخته مي شوند).

و بسياري از زنان نيز علارغم توصيه هايي كه مي شود هيچ گاه ماموگرافي براي چكاب انجام نمي دهند.

علائم

اگرچه اغلب سرطان هاي سينه تا زماني كه از طريق ماموگرافي شناخته مي شوند علائمي ندارند، اما رايج ترين علامت آن ها مشاهده و لمس يك توده جديد در سينه است. اين توده هاي سرطان زا اغلب بدون درد، سخت، بدون جابه جايي با حاشيه هاي غير طبيعي هستند. اما برخي از توده ها نيز ممكن است حساس، نرم و يا گرد و حتي دردناك باشند.

اگرچه ممكن است بيماري هاي ديگر به غير از سرطان عامل ايجاد علائم زير باشند اما اگر هر يك از آنها را تجربه كرديد بهتر است با پزشك خود مشورت نماييد.

تغيير در شكل و اندازه سينه

توده در نزديكي سينه و يا زير بغل

التهاب در كل و يا قسمتي از يك سينه (حتي اگر توده اي احساس نشود)

التهاب پوست خود سينه و يا اطراف آن

وجود چروك در پوست سينه و يا سوراخهاي ريز در پوست همانند پوست پرتقال

درد سينه و يا نوك سينه

قرمز شدن و يا زخم شدن و يا زخيم شدن پوست نوك سينه و هاله اطراف آن

ترشحاتي از سينه كه شير نيست

برخي از سرطانهاي سينه به گره هاي لنفاوي زير بغل و يا اطراف ترقوه سرايت كرده و قبل از اينكه توده درون سينه آن قدر بزرگ شود كه قابل لمس گردد سبب توده و يا التهاب در اين قسمتها ميشود. بنابراين اگر التهاب گره هاي لنفاوي را تجربه كرديد سريعا با پزشك خود مشورت نماييد.

تشخيص سرطان سينه

پزشك شما مي تواند از آزمايشات و شيوه هاي زير براي تشخيص سرطان استفاده نمايد:

معاينه سينه: براي بررسي وجود توده و يا هر چيز غير طبيعي ديگري، پزشكتان ممكن است سينه ها و گره هاي لنفاوي زيربغل را با لمس كردن معاينه نمايد.

ماموگرافي: در ماموگرافي غربالگري، اشعه ايكس به سينه تابيده ميشود تا هر گونه ناهنجاري و يا تغييرات در سينه مشخص گردد. اگر چيز مشكوكي مشاهده شد ممكن است پزشكتان ماموگرافي تشخيصي را براي بررسي دقيق تر ناهنجاري ها پيشنهاد دهد.

امواج مافوق صوت: در شيوه مافوق صوت، امواج صوتي تصاويري از ساختارهاي عميق در بدن ارائه مي دهد. شيوه استفاده از امواج مافوق صوت در سينه مي توان به تفاوت قائل شدن بين يك توده سفت و جامد و يا يك كيست پر شده با مايع كمك نمايد.

نمونه برداري: در نمونه برداري، يك نمونه از بافت سينه برداشته شده و براي تجزيه و تحليل به آزمايشگاه فرستاده ميشود. آزمايشگاه نوع سلول درگير شده در سرطان سينه، ميزان تهاجمي بودن سرطان و اينكه آيا سلولهاي سرطاني گيرنده اي دارند كه بتواند بر گزينه هاي درماني شما تاثير بگذارد را مشخص مي نمايد.

تصوير سازي تشديد مغناطيسي (ام.آي.آر): در ام.آي.آر از امواج مغناطيسي و راديويي براي ايجاد تصاويري از داخل سينه استفاده ميشود.

پزشك ممكن است براي تشخيص آزمايشها و يا شيوه هاي تشخيصي ديگري را نيز پيشنهاد بدهد.

مراحل سرطان سينه

زماني كه سرطان سينه در شما تشخيص داده شد، پزشك آزمايشاتي را براي تشخيص مرحله سرطان انجام مي دهد. دانستن مرحله سرطان گام بزرگي در تصميم گيري براي نحوه درمان محسوب مي گردد.

پزشك ممكن است براي تشخيص مرحله سرطان از آزمايشات و شيوه هاي زير استفاده نمايد:

نمونه برداري از گره هاي لنفاوي (نمونه اي از گره هاي لنفاوي براي بررسي سلولهاي سرطاني برداشته ميشود)

آزمايشات خون

تصويربرداري تشديد مغناطيسي (ام.آي.آر)

اسكن استخوان

مقطع نگاري رايانه اي (سي تي اسكن)

مراحل سرطان سينه از 0 تا 4 است و هر مرحله از يك تا سه خود حداقل دو زير مجموعه دارد. مرحله 4 يعني سرطان به پيشرفته ترين سطح خود رسيده است.

در زير توضيح مختصري از هر مرحله داده شده است:

مرحله0: سرطان غير تهاجمي بوده و صرفا در مجاري شير، لبول ها و يا نوك سينه است.

مرحله 1: سرطان توموري به اندازه حداقل 2 سانتي متر را شكل داده ولي هنوز به خارج از سينه گسترش نيافته است مگر به اندازه چندين خوشه كوچك سلول سرطاني در گره هاي لنفاوي.

مرحله 2: سرطان رشد يافته است اما هنوز در سينه بوده و يا صرفا به گره هاي لنفاوي در نزديكي تومور رسيده ولي فراتر نرفته است.

مرحله 3: سرطان از سينه و گره هاي لنفاوي گذشته و به غضلات رسيده است. با اين وجود، هنوز به اندامهاي ديگر بدن منتقل نشده است.

مرحله 4: كه همچنين سرطان سينه متاستازي نيز شناخته ميشود. سرطان در اين مرحله به ديگر قسمتهاي بدن از جمله استخوانها، ريه ها، كبد و يا مغز هم رسيده است.

درمان سرطان سينه

اغلب سرطانهاي سينه با جراحي درمان ميشوند و در ضمن آن از درمان هاي اضافه براي كمك به خلاص كردن بدن از شر سلولهاي سرطاني باقي مانده و يا حصول اطمينان از پاك بودن بدن از اين سلولها استفاده مي گردد.

پزشك شما برنامه درماني را بر اساس نوع سرطان سينه اي كه داريد، مرحله آن و ميزان تهاجمي بودن سرطان مشخص مي نمايد. گزينه هاي درماني مي تواند يك يا چند مورد از گزيه هاي زير باشد.

لامپكتومي

جراحان به جاي برداشتن كامل سينه از لامپكتومي براي برداشتن بخش كوچكي از سينه كه در آن تومور ديده ميشود استفاده مي كنند.

اگرچه لامپكتومي كم تهاجم ترين جراحي سرطان است اما مي تواند بسيار موثر باشد. در برخي موارد اين شيوه مي تواند مانع از جراحي هاي پيشرفته تر شود.

ماسكتومي جزئي

اگر بافتهاي بيشتري در لامپكتومي نياز به برداشته شدن داشته باشند، پزشكتان ماسكتومي جزئي را انجام خواهد داد. در ماسكتومي جزئي، جراح يك قسمت مثلا يك چهارم بافت سينه و احتمالا مقداري از بافتهاي چسبيده به عضلات سينه را بر مي دارد.

ماسكتومي

ماسكتومي اصطلاحي است كه براي چندين عمل مختلف استفاده مي شود.در بسياري از موارد به معناي برداشتن كامل يك يا هر دو سينه است. ماسكتومي همچنين مي تواند شامل برداشتن گره هاي لنفاوي در زير بغل اگر سرطان به آنجا گسترده شده باشد، و يا ريسك انتشار به آن وجود داشته باشد نيز مي گردد. ماسكتومي مي تواند در موارد زير مفيد باشد:

سرطان غيرتهاجمي و يا سرطان درجا (DCIS)

مراحل يك و دو سرطان سينه

مرحله سه سرطان سينه

سرطان سينه التهابي

بيماري پاژه سينه

سرطان سينه عود شونده موضعي

پرتو درماني

در پرتو درماني از اشعه هايي با انرژي بالا براي كشتن سلولهاي سرطاني و يا كوچك تر كردن تومورهايي كه رد سينه، قفسه سينه و يا زير بغل بعد از جراحي باقي مانده اند استفاده مي گردد.

پرتودرماني همچنين سلولهايي از بدن را كه درمان شده اند را نيز ممكن است تحت تاثير قرار دهد.

شيمي درماني

شيمي درماني شامل استفاده از تركيبي از داروها براي تخريب سلولهاي سرطاني و يا كند كردن رشد آنها ميشود. اغلب به صورت تزريق داخل وريدي (از طريق IV) و به صورت سرپايي انجام ميشود. شيمي درماني مي تواند قبل يا بعد از جراحي بسته به وضعيت بيمار تجويز شود.

پزشك بر اساس فاكتورهاي زير مشخص مي كند كه آيا شيمي درماني براي شما لازم است يا خير:

نوع تومور

درجه تومور (نشان مي دهد كه احتمال رشد و تكثير چقدر است)

اندازه تومور

نوع و موقعيت گيرنده ها در سلولهاي سرطاني

تعداد گره هاي لنفاوي درگير و درجه درگيري

ريسك انتشار سرطان به جاهاي ديگري در بدن

تومور درماني

اگر مشخص شود كه سرطان شما از نوع حساس به هورمون است، ممكن است براي توقف و يا كند كردن روند رشد تومور هورمون درماني پيشنهاد شود. اين درمان با ايجاد اختلال در توانايي بدن در توليد يا استفاده از هورمون ها عمل مي كند. مي توان از هورمون درماني براي كوچك تر كردن تومور و كنترل سرطان استفاده كرده و يا از اين طريق مانع از عود مجدد بعد از تكميل درمانها شد.

با اين وجود، هورمون درماني در اينجا با آنچه كه براي درمان علائم يائسگي استفاده ميشود متفاوت است. داروهايي كه مي توان در هورمون درماني استفاده كرد عبارتند از:

استفاده از داروهايي كه مانع از چسبيدن هورمونها به سلولهاي سرطاني ميشوند كه تعديل كننده انتخابي گيرنده استروژن (SERMs) ناميده مي شوند

داروهايي كه مانع از ايجاد استروژن پس از يائسگي مي شوند كه بازدارنده هاي آروماتاز ناميده مي شوند

دارويي كه Faslodex (فولوسترانت) ناميده مي شود كه گيرنده هاي استروژن را مورد هدف قرار داده و آنها را تخريب مي نمايد

برداشتن تخمدان ها و يا استفاده از داروهايي كه مانع از ساخته شدن استروژن توست تخمدان ها مي شوند.

درمان هدفمند بيولوژيكي

در درمان هدفمند بيولوژيكي از داروهايي استفاده مي شود كه مي توانند رفتار سلولهاي سرطاني را تغيير دهند. برخي از اين نوع داروها عبارتند از:

جراحي ترميمي

اغلب زناني كه بخشي از سينه و يا تمامي آن را برداشته اند مي توانند سينه (و يا سينه ها) خود را دقيقا به اندازه و سايزي كه قبلا بود ترميم نمايند. نوك سينه و هاله اطراف آن را نيز مي توان بازسازي كرد. در طول يك دهه گذشته، در ترميم سينه پيشرفتهاي قابل توجهي صورت گرفته است به گونه اي كه اصلا قابل تشخيص نيست.

شناخت سرطان سينه

دکتررضااسدی

پزشک، متخصص اپیدمیولوژی، پژوهشگر بین المللی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مشاور سازمان بهداشت جهانی. او سابقه تدریس در زمینه نگارش علمی از 10 سال گذشته دارد و شیوه آموزشی او بسیار آسان و روان است. - شاخص h براساس اسکوپوس: 22 - تعداد مقالات نمایه شده ISI تا سال 1398: 35

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

کلوئید یا رشد بیش از حد بافت همبند

جمعه 25 آبان 1397
كلوئيد رشد بيش از حد بافت اسكار (بافت همبند در محل زخم) است كه در اطراف زخم ايجاد ميشود. علت آن ناشناخته است اما بيشتر در افرادي است كه پوست تيره دارند. درمانهاي مختلفي موجود هستند.

سردبیر

دکتر رضا اسدی

من یکی از بزرگترین اهداف همیشگی ام، ترویج شیوه زندگی سالم بوده است. این کار را با آموزش سلامت به بیمارانم آغاز کردم و سپس در فضای مجازی آن را توسعه دادم.

دسترسی سریع

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است