جراحی کاهش وزن می توانند برای کسانی که اضافه وزن زیاد دارند و به اقدامی بیش از رژیم و ورزش نیاز دارند نجات دهنده باشد. بسته به نوع عمل می توانند 30 تا 50 درصد وزن خود را در طول 6 ماه کم کنند.

سردبیر

دکتر رضا اسدی

من یکی از بزرگترین اهداف همیشگی ام، ترویج شیوه زندگی سالم بوده است. این کار را با آموزش سلامت به بیمارانم آغاز کردم و سپس در فضای مجازی آن را توسعه دادم.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است