سامانه یکپارچه مجلات


سامانه مجلات شرکت ضامن سلامتی

PubTube Journal of Medical Sciences

PubTube Journal of Medical Sciences is a quarterly English publication and the first Video-article publishing journal. The aim of this journal is to disseminate information through a new method of rich-media by using new technologies of digital age. The publications of this paper follow a new hypothesis published by journal founders about a new type of presenting the scientific evidence so called "PubTube". PubTube as explained forthe first time here are movie clips that are enriched with links to the scientific literature and are desinated to present a text-based article. In this video you might know more about Pubtubes.

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

مجله علمی

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

مجله بهداشت و سلامت

مجله بهداشت و سلامت

این یک مجله نمونه است.

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

مجله آموزش سلامت

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام