خبرنامه پژوهشی

برای دریافت اولین خبرنامه پژوهش در سلامت بر روی تصویر زیر کلیک نمایید:

برنامه کارگاه های آموزشی
سلامتی برای همه

سیب 


مجموعه ای کامل از مقالات درباره آموزش بیماری ها، حفظ و ارتقای سلامت فردی، مرجع داروهای فارسی و پرسش و پاسخ با پزشک

 

www.myHealth.ir

 


 

صفحه اصلی مرکز خدمات پژوهشی محاسبه حجم نمونه

چگونه می توانم حجم نمونه را محاسبه کنم؟ - نمونه برداری چند مرحله ای یا خوشه ای

فهرست مطلب
چگونه می توانم حجم نمونه را محاسبه کنم؟
برآورد P
نمونه برداری چند مرحله ای یا خوشه ای
تمامی صفحات

 

نمونه برداری چند مرحله ای یا خوشه ای

دو فرمول گفته شده تا اینجا تا زمانی معتبر هستند که نمونه گیری تصادفی ساده و یا روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک.استفاده شود. نمونه گیری خوشه ای یا چند مرحله ای نیاز به حجم نمونه بزرگتر برای رسیدن به همان دقت دارد. بنابراین، محاسبه حجم نمونه با استفاده از فرمول های فوق نیاز به چند برابر شدن بر اساس نوع مطالعه دارند (deff) (کوکران ، 1977) شده. برای مثال ، در بررسی خوشه ای پوشش ایمن سازی ، اثر مطالعه (Design effect) معادل دو می شود ((Macfarlane ، 1997) این بدان معنی است که به روش نمونه گیری خوشه ای نیاز به دو برابر حجم نمونه براساس فرمولهای بالا می باشد.

با این حال ، در عمل ، به ندرت محققان اثر مطالعه خود را در مقالات منتشره گزارش می کنند. چه کسی ممکن است انجام دهیم این است تا با نویسندگانی که در چاپ این مقالات و درخواست برای اثر طراحی کنند. قویا توصیه میشود که اثر مطالعه توسط محققان درخواست گزارش شود.. اگر اثر مطالعه شده، در پایان در دسترس نباشد ، مطالعه پایلوت می تواند به منظور برآورد اثر مطالعه انجام شود. به طور معمول ، نمونه برداری خوشه ای چند مرحله ای در مقیاس وسیع به کار میروند ، و انجام یک مطالعه مقدماتی به چند دلیل در مرحله اول کار با ارزشی است. محققان باید با متخصص آمار قبل از انجام چنین مطالعه مشورت کنند.

" حجم نمونه مطالعه" بزرگتر بهتر است همیشه درست نیست

یکی از اهداف استفاده از فرمول مناسب محاسبه حجم نمونه است اما نه برای به دست آوردن بزرگترین اندازه نمونه ممکن. هدف بدست آوردن اندازه نمونه مطلوب و یا مناسب است. نمونه های بزرگ بی هدف، بی ارزش بوده و مقرون به صرفه نیست و حتی در برخی از شرایط غیراخلاقی است. به عنوان مثال، در یک آزمایش یک داروی جدید، یک نمونه بسیار بزرگ ممکن است به این نتیجه گیری منجر شود که داروی جدید به طور قابل توجهی بهتر از داروی قدیمی به لحاظ آماری است هر چند اختلاف بالینی ممکن است ناچیز باشد. جدول زیر نشان می دهد که اگرچه در حجم نمونه صحیح اختلاف ناچیز است اما چهار برابر کردن حجم نمونه به ایجاد اختلاف آماری معنی دار حدود پنجاه درصدی منجر می شود.

منبع:

L. Naing, T. Winn2, B.N. Rusli, Practical Issues in Calculating the Sample Size for Prevalence Studies, Archives of Orofacial Sciences 2006; 1: 9-14آخرین بروزرسانی (شنبه ، 3 ارديبهشت 1390 ، 06:21)

 
اولین لغتنامه پزشکی آنلاین

www.MedicalDictionary.ir   

برای جستجوی واژه آن را در نوار جستجو تایپ نمایید. اگر از نحوه نگارش کلمه مطمئن نیستید، بخشی را که می دانید بنویسید و منتظر نمایش کلمات مشابه شوید. برای جستجوی دستی به واژه نامه الفبایی مراجعه نمایید. ممکن است برخی از واژه های جدید پزشکی در این لغتنامه موجود نباشد، پس اگر واژه ای را در آن پیدا نکردید، لطفا از طریق این فرم اطلاع دهید تا به اصلاح آن کمک نمایید.

نظرسنجی
کدام سرویس در این وبسایت را بهتر ارزیابی می کنید؟