سلامت جسم و روان

سلامت جسم و روان

در این مقاله به کارهای روزانه ای می پردازیم که هر فرد می بایست برای ارتقا، سطح سلامت خود آنها را به طور روزانه انجام دهد . به شما خواهیم گفت که فعالیت های خود را در زمینه های ورزشی، یادگیری، مطالعه، مدیتیشن، سلامت ذهن و... یادداشت کرده و به آنها نمره دهید.

من این کار را انجام دادم و مثال هایی واقعی از خود را در این مقاله به طور ملموس برای شما بازگو می کنم . هدف این مقاله ارتقای سطح سلامت ذهن و جسم شما میباشد.

برنامه ریزی برای سلامت جسم و روان

در ابتدا باید یگویم که برای آگاهی از سلامت جسم و روان خود باید هرروز اطلاعات سلامتی و تناسب اندام خود را ثبت نمایید.

چرا هرروز اطلاعات سلامتی و فیتنس خود را ثبت کنیم؟

شما میتوانید با آنالیز افکار خود، احساسات و عکس العملتان به دنیای پیرامون، خود را از راههای متعددی بشناسید. حتی از افکار و برخورد دیگران هم میتوانید آنان را بشناسید، اما متد من برای داشتن خود آگاهی ریشه در اطلاعات دارد.

من از سال۱۹۹۷ شروع به اندازه گیری کمیت سلامت خود کردم و از طریق آن اطلاعات یادگرفتم که بیشتر با استرس مقابله کنم، و اکنون ساعات خواب آرامتری دارم و با کمک تکنولوژی زندگی سالم تری دارم.

چرا این کار را آغاز کنیم؟

تنها دلیل اینکه من اندازه گیری کمی سلامت خود را اغاز نمودم، این بود که در نهایت ظرفیت احساسی و فیزیکی و ذهنی خودم زندگی کنم. مهم این است که ما میدانیم که سلامت و تناسب اندام ما وظیفه خودمان است. هیچ فرد دیگری در این زمینه نمیتواند به اندازه خودمان کمک کننده ما باشد، و کسی هم نمیتواند جسم و روان ما را به جز خودمان تغییر دهد. در ادامه کارهایی که خودم انجام دادم و پیشنهاد میکنم شما هم برای داشتن سبک زندگی بهتر انجام دهید را شرح می دهم.

از یک برگه کاغذ شروع کنیدو هرروز نمره ای از یک ‌تا ده به فعالیت های ذهنی و ‌فیزیکی و سلامت هیجانی خود بدهید.

میتوانید برای این کار از برنامه اکسل هم استفاده کنید.

اگر از بدن خود ناراضی هستید، شاید نیاز به تغییر بعضی چیزها در خودتان داشته باشید.

اطلاعاتی که ثبت می کنید میتواند به شما، در شناسایی مواردی که باید در زندگی شما تغییر کنند کمک کند.

اهداف و نتیجه ها

درسال۲۰۱۷ سعی نمودم تا فعالیت هایی که باید انجام شوند را از قبیل فعالیت های فیزیکی، ذهنی، هیجانی، خواب، مطالعه و یادگیری زبان را در برنامه ریزی خود قرار دهم. درسال۲۰۱۷ سعی داشتم تا بیشتر از همیشه تمرینات ورزشی داشته باشم، بیشتر کتاب بخوانم و زمانی را برای فعالیت های ذهنی و یادگیری زبان اسپانیایی قرار دهم.

در سال۲۰۱۸، برنامه ریزی من این است که هرروزه مهارت جدیدی را یادبگیرم و مطمئن باشم که در دراز مدت در آنها پیشرفت خواهم کرد. مهم نیست که این مهارت ها بازی شطرنج یا آشنایی با یک تکنولوژی جدید باشد، تنها این اهمیت دارد که بخشی از زندگی من باشد.

اما برگردیم به اهداف و نتیجه هایی که در برنامه ریزی به دنبال آن هستیم و درسال جدید میبایست انجام دهیم.