انقلاب تله مدیسین در راه است- و به همرا خود سوالات و مسائل مختلفی را برای قانون گذاران، تامین کنندگان، بیمه ...

Joomla! means All Together, and it is a community of people all working and having fun together that makes Joomla! possible. Thousands of people each year participate in the Joomla! community, and we ...

دور پزشکی یا تله مدیسین یا پزشکی از راه دور به کلیه روش های تشخیصی، درمان و نظارتی در حوزه سلامتی گفته می شود ...
ادامه مطلب: پزشکی از راه دور
That's All