روش درمانی جدید بیماری MS

روش درمانی جدید بیماری MS

در تاریخ بیستم آوریل 2017 درمان تجربی جدیدی برای بیماران مبتلا به فرم پیشرونده MS(Multiple sclerosis)معرفی شد که بر پایه سیستم ایمنی بدن می باشد و بی خطر به نظر می رسد و ممکن است باعث بهبود علائم بیماری شود.

این مطالعه تنها بر روی شش بیمار انجام شده است و محققان استرالیایی تاکید کردند که به پژوهش های بیشتری نیاز است. موضوعی که آنها راتشویق کرد آن بود که این روش درمانی هیچ عوارض جانبی بر جای نگذاشت.علاوه بر این سه نفر از این بیماران بهبود علایم را به شکل کاهش احساس ضعف و خستگی و بهبود توان حرکتی نشان دادند.

MS به دنبال یک حمله غلط سیستم ایمنی بدن به غلاف های محافظتی اطراف فیبرهای عصبی مغز و نخاع(غلاف میلین) ایجاد می شود. بسته به محل ضایعه علایم متفاوتی شامل اشکال در بینایی، ضعف عضلانی، بی حسی و مشکل در تعادل و هماهنگی ممکن است ایجاد شود. اکثر بیماران با حملات عودکننده-فروکش کننده مراجعه میکنند و تشخیص داده می شوند بدین معنا که علایم برای مدتی ظاهر شده و سپس فروکش می کند.

این مطالعه درباره بیمارانی است که مبتلا به MS پیشرونده هستند و دوره های بهبود را تجربه نمی کنند. پنج نفر از بیماران مورد مطالعه مبتلا به فرم پیشرونده ثانویه بودند بدین معنا که در ابتدا مبتلا به فرم عودکننده-فروکش کننده بوده اند اما بدتر شده است. یک نفر ازاین بیماران از ابتدا مبتلا به نوع پیشرونده بوده است. این روند درمانی با عنوان ایمنی درمانی اکتسابی شناخته می شود که  د رآن خود سلول های T سیستم ایمنی بدن به صورت ژنتیکی برای مقابله با مهاجم بهینه سازی شده اند.