وقتی به برنامه هایی که برای سال جدید در نظر گرفته ایم نگاهی می اندازیم، بدون شک بالا داشتن رژیم غذایی بهتر در ...
ادامه مطلب: بهترین رژیم های برای سال نو

پرینتر سه بعدی بخشی از فرآیند نوآورانه ای به نام تولید افزایشی می باشد، که به معنی تولید اشیاء جامد سه بعدی از ...
ادامه مطلب: پرینتر سه بعدی چگونه عمل میکند

  تا بحال همه مطالعات مربوط به ساخت شبکیه مصنوعی با استفاده از مواد سخت بوده است. در پژوهشی جدید که توسط ...

سال های زیادی از زمانی که برای اولین بار پا به سالن های آناتومی گذاشتیم میگذرد اما همه ما آن روز را با همه ...

این دستگاه در دانشگاهAdelaide  استرالیا ساخته شده است. کاوشگر تصویربرداری کوچک،که درون آن یک سوزن بیوپسی مغز ...
Load More